Kalle Kivi

team

Omis OÜ

Koolitaja

Kõrgharidus, õppekeel: eesti

Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerite kasutamine. 3D modelleerimisekoolitusi viinud läbi alates aastast 2000. Informaatika. ACAD; Solid Edge. Erinevate tasemete MS Office koolitusi läbi viinud alates aastast 1993.

Lektori kogemus: 20 aasta

  • Title