Kodulehe ja e-poe loomine WordPressiga (õhtuti )

Kodulehe ja e-poe loomine WordPressiga (õhtuti )
Начало: 25.11.2019
1040€/26€/1 ak.t. +20%
Место проведения

Narva mnt 7b, Tallinn, 10117 Zenith Ärimaja, III korrus, tuba 315 või 316,Estonia

Детали курса
  • Время проведения 25.11.- 20.12.19 Дни и время занятий согласовывается во время регистрации
Описание курса

Целевая группа:

— заинтересованные начинающие
— частные лица и малые предприятия, которые хотят создать свой собственный сайт, блог или интернет-магазин
— сотрудники, которые работают над управлением контентом WordPress. Программа курса корректируется в зависимости от уровня знаний и потребностей учащихся.
Цель курса: Kурс подходит для тех, кто хочет получить базовые знания о системе управления контентом WordPress и создать собственный сайт, блог или интернет-магазин на основе WordPress.
Предварительные знания: Необходима базовая компьютерная подготовка — Windows и Интернет. Предварительное знание разработки сайта не требуется.
Продолжительность: 60 академических часа. Аудиторная и практическая нагрузка в классе с преподавателем 40 академических часов. В процессе обучения необходимо не менее 20-ти часов самостоятельной работы дома.
Стоимость: 1 академический час 26 euro + 20% налог; стоимость курса 1040 euro + 20% налог
Язык обучения: русский
Количество человек в группе: Обучение в минигруппах по 2 человека.
По окончании курса Вы будете уметь:
После завершения обучения вы узнаете основные возможности WordPress и сможете самостоятельно создать сайт, блог, интернет-магазин и использовать систему управления контентом WordPress.

Õppekava: 

Создание веб страницы и интернет-магазина в WordPress

Ознакомление с WordPress;
Регистрация домена и установка WordPress;
Панель инструментов WordPress;
Обзор полезных плагинов;
Создание и редактирование постов;
Обработка фотографий;
Создание главного меню;
Создание контента страницы с помощью плагина Elementor;
Создание интернет-магазина на базе плагина Woocommerce;
Создание резервной копии сайта и восстановление;
Программа “Octaparse”- позволяет извлечь контент с веб страницы, сохранить и в дальнейшем закачать в свой интернет-магазин (например, каталог продукции);
Оптимизация и продвижение сайта (SEO).

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Narva mnt.7D, Tallinn, B-korpus, ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1-1 Tallinn. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

 

Lektorid
  • Jevgeni Verjovkin

    Omis OÜ

    Majanduse ja Juhtimise Instituut, eriala: Juhtimine. Töökogemus turunduse ja müügijuhtimises. Kogemus veebilehe haldurina. HTML ja CSS valdamine.