Raamatupidamine programmidega Merit Aktiva ja Merit Palk. MS Excel.

Raamatupidamine programmidega Merit Aktiva ja Merit Palk. MS Excel.
Начало: 2.03.2020
1120€ /28€/1 ak.t. +20%
Место проведения

Narva mnt 7b, Tallinn, 10117 (Zenith Ärimaja, tuba 315/316) või Aedvilja 1,Tallinn ,Estonia

Kursuse omadused
  • Время проведения 02.03.2020 - 31.03.2020 2-3 раза в неделю. Дни и время согласовываются перед регистрацией на курс.
  • Объем курса 40 ак. курса
Описание курса

Sihtgrupp:
Kursus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Koolituse eesmärk: Koolitada raamatupidajaid, kes saaksid iseseisvalt töötada väikeettevõttes või perefirmas, oskaksid teha peamisi aruandeid.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Kursus kestab: 60 akadeemilist tundi: millest 40 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 28 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 1120 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: vene

Õppegrupi suurus:  Koolitus toimub minigruppides kuni 2 inimest.

Õpiväljundid:  õppija oskab korraldada ettevõtte majandusarvestuse majandustarkvaras lähtudes õigusaktidest; korraldab töötasu arvestamise majandustarkvaras lähtudes õigusaktidest;
Kursusel läbitakse järgmised teemad:
Raamatupidamistarkvara Merit Aktiva: uue ettevõtte loomine, näidisseadistus; tarkvara erinevad moodulid. Majandusaasta aruande koostamine ja sellele esitatavad nõuded.
Töötasu arvestus: tööaja arvestustabelite koostamine ja selle alusel palga, maksude ja maksete arvestus, puhkusearvestus, palgaprogrammi Merit Palk tutvustus.
Õppematerjalide abil sisestatakse arveid, rahalisi tehinguid, raamatupidamise kandeid ning koostatakse programmis aruandeid

Õppekava:

NÄITA

MeritPalk.Merit Aktiva sisu kirjeldus:
• Raamatupidamistarkvara Merit Aktiva.
• Programmi installeerimine ja seadistus.
• Uue ettevõtte loomine.
• Näidisseadistus.
• Kontode loetelu ja kontoplaani koostamine.
• Algsaldod.
• Müügiarvete koostamine.
• Ostuarvete sisestamine.
• Püsiandmed.
• Päevaraamat. Pearaamat.
• Käibeandmik.
• Pangamooduli tehingud.
• Kassamoodulis sularaha tehingud.
• Raamatupidamiskanded finantsmoodulis.
• Laoarvestus.
• Põhivara ja amortisatsiooni arvestus.
• Majandusaasta aruanne.
• Nõuded info esitamiseks majandusaasta aruandes.
Raamatupidamistarkvara Merit Palk.
• Palgaprogrammi Merit Palk tutvustus.
• Töö- ja tööajaga seonduva dokumentatsiooni sisseviimine.
• Tööaja arvestustabeli koostamine ja selle alusel palga, maksude ja maksete arvestus.
• Töötasu arvestus.
• Erinevate hüvitiste ja lisatasude liigid.
• Keskmise tasu arvestus.
• Haiguslehed.
• Puhkusearvestus.
• Puhkusetasu kompensatsioon.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316), Narva mnt.7D, B-korpus, IV korrus ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1, II korrus. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid