Programmeerimine. Java algkursus (17.15)

Programmeerimine. Java algkursus (17.15)
Начало: 1.02.2022
2082.50€ /29.75€/1 ak.t. +20%
Место проведения

Narva mnt 7b (Zenith Ärimaja, tuba 315, 316, 317),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Объем курса 120 ак.час. (c учителем 70 ак.час., 50 ак.час. самостоятельной работы)
 • Время 01.02.2022 - 31.03.2022; 17.15-20.30
Описание курса

Занятия в минигруппах до 2-х человек.
Вечерняя группа, 17.15, по 4 академических часа.
Дни недели согласовываются при регистрации на курс.

При необходимости можно рассмотреть дату начала обучения на другой период.
По желанию есть возможность выбрать форму обучения: контактную или дистанционную.

Целевая группа: курс предназначен для тех, кто интересуется программированием и хотят получить базовые знания на языке Java.

Цель курса: обучить слушателей базовым знаниям программирования на языке Java. 

Предварительные знания: для начала курса требуются базовые навыки работы с компьютером.

Продолжительность: 120 академических часов Аудиторная и практическая работа в классе с преподавателем 70  академических часа.
В процессе обучения необходимо не менее 48 часов самостоятельной работы дома.
Аттестация проводится в виде теста на последнем занятии или на основании оценок практических работ, выполняемых во время обучения на курсе.

Стоимость: 1 академический час 29.75 euro+ 20% налог; стоимость курса 2082,50 euro + 20% налог,  (сумма с налогом — 2499.00 euro)

Язык обучения : русский
Количество человек в группе: до 2-х

В конце курса обучающийся:

 • Участник владеет базовыми знаниями на языке Java.
 • Участник знаком с платформой Intellij IDEA и уверенно ориентируется в ней.
 • Участник знаком с базой данной MySQL.
 • Участник умеет подключать базу данных к Java.
 • Участник может применить полученные знания в дальнейшем для самостоятельного обучения и стать Java разработчиком.

Программа:  

NÄITA

В начале курса обговаривается рапределение нагрузки так, чтобы затронуть наиболее проблемные места в зависимости от общей начальной подготовки.

 Программа курса

(В зависимости от предварительных знаний, по усмотрению преподавателя, программа может меняться)

 • Установка среды Intellij IDEA и JDK.
 • Понятия JDK, JVM, JRE, JAVAC, JDBC.
 • Печать и вывод в консоль Hello World.
 • Группы переменных и сами переменные.
 • Данные пользователя.
 • Арифметические операторы.
 • Операторы сравнения.
 • Логические операторы.
 • Операторы присваивания.
 • Условные операторы.
 • Циклы.
 • Операторы циклов.
 • Массивы.
 • Методы.
 • Параметры методов.
 • Классы и объекты.
 • Конструкторы.
 • Интерфейсы.
 • Наследование классов.
 • MySQL Database.
 • Подключение базы данных.
 • Создание программы аутентификации.
 • Создание игры.
 • Контрольная работа, тесты и самостоятельная работа.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, tuba 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid