Front-end arendus ja veebidisain.

Front-end arendus ja veebidisain.
Начало: 19.08.2019
2080€/26€/1 ak.t. +20%
Место проведения

Narva mnt 7b, Tallinn, 10117 Zenith Ärimaja, III korrus, tuba 315 või 316,Estonia

Детали курса
 • Aeg 19.08.19 - 31.10.19 2 раза в неделю, Время и дни недели согласовываются при записи на курс.
Описание курса

Sihtgrupp: Veebidisaini koolituse on veebispetsialisti baaskoolitus, mis annab esmased veebimeistri tööks vajalikud oskused

Koolituse eesmärk: ettevalmistused veebisaidi loomiseks, HTML-keele abil veebisaidi struktuuri loomine, veebisaidi kujundamine CSS stiililehtede abil, XAMPP arenduskeskkonna kasutamine, mallide rakendamine Drupalis ja WordPressis, graafika Adobe Photoshopiga, veebisaidi testimine ja avaldamine Internetis, infoedastusprotokollid Internetis. Lisaks tehakse sissejuhatus veebiprogrammeerimisse, tutvutakse JavaScriptiga ja selle kasutamise võimalustega veebisaidile interaktiivsuse lisamisel.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Õppe kogumaht (akad. tundides) : 104 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht  — 80 akadeemilist tundi

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 26 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 2080 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: vene

Õppegrupi suurus: kuni 3 inimest.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab iseseisvalt valmistada staatilisi veebisaite, lisada neile JavaScripti abil käivituvaid objekte ning valmistada lihtsaid veebisaite sisuhaldussüsteemide WordPress ja/või Drupal baasil

Õppekava: Front-end arendus ja veebidisain

Front-end arendus ja veebidisain
 • Подготовка к созданию веб сайта. Структура сайта, дружелюбность (юзабилити) сайта, оптимизация наполнения веб сайта.
  Язык разметки гипертекста HTML / язык HTML, базовые знания и терминология, создание структуры веб сайта с помощью языка HTML, семантический HTML, SEO оптимизация;
 • Использование CSS стилей для HTML-страниц / основы CSS, примеры для создания разных стилей. Использование WCAG 2.0;
  • подготовка графических файлов для использования в интернете.
  Банеры, лого и другое;
  Бесплатные системы управления содержимым (CMS) Drupal и WordPress. Установка и использование локального сервера XAMPP. Установка и использование CMS Drupal и WordPress для простых веб сайтов, изменение оформления;
  Тестирование веб  сайта. Анализ юзабилити;
  Регистрация домена, хостинг, SFTP, HTTPS;
  язык веб программирования JavaScript. Основы JavaScript, функции, объекты окна, объект документа,  события, всплывающие окна, формы, DOM, jQuery, использование Bootstrap.
 • HTML — 5 ak.t.
 • CSS — 5 ak.t.
 • JavaScript -15 ak.t.
 • PHP -25 ak.t.
 • DB — 10 ak.t.
 • PHP+MySQL-15 ak.t.
 • Bootstrap — 5 ak.t.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Narva mnt.7D, Tallinn, B-korpus, ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1-1 Tallinn. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

 

Lektorid
 • Igor Kozlov

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Tallinna Majanduskool. Tallinna Tehnikaülikool-magistrikraad. Programmeerimine. Infosüsteemide projekteerimine ja realiseerimine. E-õppe metoodikad ja õpikeskkonnad. Programmeerija. Full-stack arendaja. Veebiprogrammeerimine. Andmebaasid...

 • Sergei Koroljov

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. IT-spetsialist. Programmeerija. Full-stack arendaja. Veebiprogrammeerimine.