Front-end arendus ja veebidisain

Front-end arendus ja veebidisain
Начало: 1.04.2020
2073.60€/28.80€/1 ak.t. +20%
Место проведения

Narva mnt 7b, Tallinn, 10117 (Zenith Ärimaja, tuba 315/316) või Aedvilja 1,Tallinn ,Estonia

Детали курса
 • Время проведения 01.04.- 22.05.2020 E, K, R 13.00-16.15 Возможны варианты изменения графика обучения.
 • Объем курса 72 акад.часа
Описание курса

Целевая группа: Для начинающих и продолжающих обучение. Программа курса корректируется в зависимости от уровня знаний и потребностей учащихся.
Цель курса: Получение практических навыков в разработке веб-проектов. Контролирование процесса разработки с помощью специальных инструментов разработчика. Эффективное использование готовых алгоритмов и решений на основе фреймворка Bootstrap, что позволяет сократить время и понизить уровень вхождения в среду современной веб-разработки. Правильное использование JavaScript и библиотеки jQuery в своих проектах. Базовое знакомство с PHP и MySQL.
Полученные практические знания помогут Вам создавать интересные и востребованные веб-приложения.
Предварительные знания: Базовая компьютерная подготовка — Windows и Интернет.
Продолжительность: 120 академических часов. Аудиторная и практическая нагрузка в классе с преподавателем 72 академических часа. Дополнительно требуется не менее 48 часов самостоятельной работы. В процессе обучения слушатели реализуют проект по созданию веб-сайта.
Стоимость: 1 академический час 28,80 euro + 20% налог; стоимость курса 2073.60 euro + 20% налог
Язык обучения: русский
Количество человек в группе:  до 2 человек.
По окончании курса Вы будете уметь:
• Создавать web-страницы, содержащие все необходимые компоненты: текстовое наполнение, гиперссылки, графическое наполнение;
• Самостоятельно создавать полноценный сайт путем определения иерархии взаимодействия web-страниц между собой;
• Грамотно разрабатывать интерактивные формы для взаимодействия пользователя с web-сервером;
• Эффективно использовать возможности каскадных таблиц стилей CSS для повышения
• функциональности и улучшения оформления web-сайта;
• Узнаете о новых возможностях HTML 5 и CSS 3;
• Понимать сущность программирования;
• Понимать специфику веб-программирования;
• Вы овладеете навыками профессионального использования JavaScript-скриптов на сайте;
• Понимать возможности JavaScript в среде веб-браузеров;
• Управлять элементами HTML-страниц с помощью JavaScript;

Õppekava: Front-end arendus ja veebidisain

Front-end arendus ja veebidisain
 • Подготовка к созданию веб сайта. Структура сайта, дружелюбность (юзабилити) сайта, оптимизация наполнения веб сайта.
  Язык разметки гипертекста HTML / язык HTML, базовые знания и терминология, создание структуры веб сайта с помощью языка HTML, семантический HTML, SEO оптимизация;
 • Использование CSS стилей для HTML-страниц / основы CSS, примеры для создания разных стилей. Использование WCAG 2.0;
  • подготовка графических файлов для использования в интернете.
  Банеры, лого и другое;
  Бесплатные системы управления содержимым (CMS) Drupal и WordPress. Установка и использование локального сервера XAMPP. Установка и использование CMS Drupal и WordPress для простых веб сайтов, изменение оформления;
  Тестирование веб  сайта. Анализ юзабилити;
  Регистрация домена, хостинг, SFTP, HTTPS;
  язык веб программирования JavaScript. Основы JavaScript, функции, объекты окна, объект документа,  события, всплывающие окна, формы, DOM, jQuery, использование Bootstrap.
 • HTML — 6 ak.t.
  CSS — 6 ak.t.
  JavaScript -16 ak.t.
  PHP -16 ak.t.
  DB — 8 ak.t.
  PHP+MySQL-12 ak.t.
  Bootstrap — 8 ak.t.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316), Narva mnt.7D, B-korpus, IV korrus ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1, II korrus. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

 

Lektorid
 • Igor Kozlov

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Tallinna Majanduskool. Tallinna Tehnikaülikool-magistrikraad. Programmeerimine. Infosüsteemide projekteerimine ja realiseerimine. E-õppe metoodikad ja õpikeskkonnad. Programmeerija. Full-stack arendaja. Veebiprogrammeerimine. Andmebaasid...

 • Sergei Koroljov

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. IT-spetsialist. Programmeerija. Full-stack arendaja. Veebiprogrammeerimine.