Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Excel baasil)

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Excel baasil)
Начало: 21.10.2019
600€ /25€/1 ak.t. +20%
Место проведения

Narva mnt 7D, B-korpus,Tallinn,Harjumaa,Estonia

Карта
Kursuse omadused
 • Время 2 раза в неделю. Время и дни недели согласовываются при записи на курс.
Описание курса

Sihtgrupp: Arvutikasutajad, kellel puudub või on vähene tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kellel on vaja hakata tegema tööd tabelarvutusprogrammiga. Koolitus on mõeldud kõikidele Exceli kasutajatele, kes kasutavad igapäevaselt Excelit erinevate tabelitega töötamiseks, analüüsivad andmeid ja teevad nendest kokkuvõtteid, kasutavad erinevaid valemeid ja funktsioone, koostavad graafikuid ning Pivot-tabeleid.

Koolituse eesmärk:  Tabelarvutusprogrammi Excel on võimas instrumentide kompleks mille abil on võimalik koostada ja kujundada suurte andmehulkadega tabeleid, neid töödelda ja teostada andmeanalüüsi. Saadud teadmised annavad Teile eelise  tööandja ees ja võimaldavad Teil tõsta  töö efektiivsust. Koolituse läbides saate Te teadmised ja oskused mis võimaldavad töötada suurte andmemahtudega tabelitega, läbi viia nende analüüsi ja kasutada edukalt erinevaid valemeid ja funktsioone

Tänapäeval vast ei leidugi kontoritöötajat kes ei ole kokku puutunud programmiga Microsoft Excel. Paljud kasutavad Excel programmi iga kord kui on vajadus koostada tabeleid, kuid paljud kasutajad ei tea ega ei kujuta ette kui palju erinevaid võimalusi tegelikult pakub Excel programm. Koolituse käigus õpime professionaalselt töötama tabelite, valemite, diagrammide ja paljude muude võimalustega mida tabelarvutus programm pakub.

Õppe alustamise tingimused: Arvutikasutaja baaskoolitus. Exceli baaskoolitus.

Kursus kestab: koolituse kogumaht 30 tundi, millest 24 on auditoorse ja praktilise töö tunnid.
Koolituse käigus jagatakse ülesandeid iseseisvaks täitmiseks kodus.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 25 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 600 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: vene

Õppegrupi suurus: kuni 2 inimest

Õpiväljundid:

 • Oskab õigesti sisestada andmeid ja valemeid
 • Arvutada mitme tabeli ja erinevate lehtede vahel
 • Kasutada erinevaid funktsioone ja kombineerida neid omavahel
 • Koostada erinevatele tabeleid
 • Luua diagramme
 • Filtreerida ja sorteerida andmeid
 • Salvestada ja kaitsta dokumente, printida
 • Efektiivselt kasutada Excel programmi instrumente, analüüsida ja andmeid töödelda
 • Kasutada MS Excel mobiili äppi.
 • Kasutada MS Excel Web äppi.

Õppekava :

NÄITA
 • Töölehe põhitõedFailide salvestamine ja ühiskasutusValemid
  • Katkiste valemite ärahoidmine
  • Ringviite leidmine ja parandamine
  • Veakontrolli kasutamine valemi vigade tuvastamiseks
  • Nimede määratlemine ja valemites kasutamine
  • Valemi loomine funktsiooni abil
  • Massiivivalemite juhised ja näited
  • Suht-, absoluut- ja kombineeritud viidete vaheldamine
  • Valemite peitmine ja kaitsmine

  Populaarsed funktsioonid

  • Funktsioon LOOKUP
  • Funktsioon VLOOKUP. HLOOKUP.
  • Funktsioon IF
  • Funktsioon SUM
  • Funktsioon COUNTIF
  • Funktsioon SUMIF
  • Funktsioon CONCATENATE (CONCAT)
  • Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

  Andmeanalüüs

  • Andmete kiire analüüsimine + Quick Analysis tööriist.
  • PivotTable-liigendtabeli loomine tööleheandmete analüüsimiseks
  • Tingimusvormingute lisamine, muutmine, otsimine rakenduses Excel for Windows
  • Tingimusvalemite loomine andmete leidmiseks või vormingu rakendamiseks
  • Analüüsi tööriistapaketi kasutamine keeruliste andmeanalüüside jaoks
  • Analüüsi tööriistapaketi laadimine
  • Andmetrendide analüüsimine minigraafikute abil

  Diagrammid ja kujundid

  • Diagrammi loomine
  • Võimalikud diagrammitüübid
  • Lisateavet SmartArti graafika kohta

  Printimine

  Exceli kohandamine

  • Lahtritele taustavärvi lisamine või selle muutmine
  • Kujunduse muutmine ja vaikekujunduseks määramine
  • Kohandatud arvuvormingu loomine või kustutamine
  • Lisandmoodulite lisamine või eemaldamine
  • Office’i menüülindi kohandamine
  • Kiirpääsu tööriistariba kohandamine
  • Viimati kasutatud failide loendi kohandamine
  • Exceli web ja mobiili äpp
  • MS Excel Web applikatsiooni kasutamine OneDrive/Sharepoint keskkonnas.
  • Excel mobiilis. Selle kasutamine
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Narva mnt.7D, Tallinn, B-korpus, ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1-1 Tallinn. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Dina Aller

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Majanduse ja Juhtimise Instituut. Arvutikolledž. Eesti Kunstiakadeemia. Arvutiõppe algajatele ja edasijõudnutele lektor. Arvutigraafik, disainer.

 • Ljudmilla Sääsk

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Arvutiõppe algajatele ja edasijõudnutele ja raamatupidamise kursuste (programmide Hansa Standard, Merit Aktiva, Merit Palk baasil) lektor