Kodulehe ja e-poe loomine WordPressiga (E, T, K, hommikune grupp)

Kodulehe ja e-poe loomine WordPressiga (E, T, K, hommikune grupp)
Algus: 4.03.2019
832 euro /26€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Aedvilja 1 või Narva mnt 7d, korpus B Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
  • Aeg 04.03.19 - 22.03.19 E, K, R 8.30-12.45
  • Kestus 32 ak.t.
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp:
– algajad asjahuvilised,
– eraisikud ja väikeettevõtjad, kes soovivad ise luua oma kodulehe, blogi või e-poe
– ettevõtte töötajad, kelle töö hulka kuulub WordPress sisuhaldus

Koolituse eesmärk:

Koolitus on sobilik neile kes soovivad omandada algteadmisi sisuhaldussüsteemist WordPress ja ise luua oma kodulehe, blogi või e-poe WordPressi baasil.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Kursus kestab: 32 akadeemilist tundi: millest 32 on auditoorse ja praktilise töö tunnid.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 26 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 832 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus:  4 inimest
Õpiväljundid: Koolituse läbinu tunneb WordPress peamisi võimalusi ja oskab iseseisvalt luua kodulehe või blogi ning kasutada WordPress sisuhaldussüsteemi.
Koolituse läbinu tunneb WordPress peamisi võimalusi ja oskab iseseisvalt luua kodulehe, blogi ja e-poe ning kasutada WordPress sisuhaldussüsteemi.

Õpilasel on võimalik kasutada oma sisulist materjali (fotod, tekstid, logod jms).

Õppekava:

NÄITA

WordPress tutvustus
Allalaadimine ja paigaldamine;
Administreerimisliidese tutvustus;
veebilehe esmane seadistamine
sisulehtede loomine ja haldamine;
postituste loomine ja muutmine;
rubriikide ja siltide loomine ja kasutamine;
meedia lisamine lehtedele ja postitusse;
piltide töötlemine;
menüü loomine ja kasutamine;
kommentaadide haldamine;
kujundusmallid;
pistikprogrammid (pluginad) ja nende kasutamine;
e-poe loomine ja haldamine pistikprogramm Woocommerce baasil

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Aedvilja 1-1 Tallinn (II korrus). Koolitusklass vastab tervisekaitse nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi. Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest , kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul.
Õppeprotsessis kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning MS Office 2013, Office 365, MS Office 2016 ja  Adobe Creative Cloud  täispakett-aastase kasutusõigusega.
Igale osalejale antakse tasuta personaalne mälupulk 8GB, mis  sisaldab loengumaterjale ja harjutusi.
Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Õppematerjalid hinna sees. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.  Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt või kodulehelt www.omis.ee.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Kristin Kutti

    Omis OÜ

    Kogenud kunstnik-kujundaja, kes on töötab graafilise disaini valdkonnas ja on omandanud bakalaureuse kraadi Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini õppekavalt. Portfoolio: www.trinket.ee. Lisaks töökogemus turunduse juhtimise, müügijuhtimise ja s...