Front-end arendus ja veebidisain (E, K 16.30)

Front-end arendus ja veebidisain (E, K 16.30)
Algus: 2.09.2019
1352 euro /26€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Aedvilja 1 või Narva mnt 7d, korpus B Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
  • Aeg 02.09.19-31.10.19 esmaspäev, kolmapäev 16.30-19.45
  • Kursus kestab: 100 akadeemilist tundi: seal hulgas 68 tundi auditoorset ja praktilist tööd.
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp:  Veebidisaini koolituse on veebispetsialisti baaskoolitus, mis annab esmased veebimeistri tööks vajalikud oskused

Koolituse eesmärk:  Ettevalmistused veebisaidi loomiseks, HTML-keele abil veebisaidi struktuuri loomine, veebisaidi kujundamine CSS stiililehtede abil, mallide rakendamine Drupalis ja WordPressis, graafika Adobe Photoshopiga, veebisaidi testimine ja avaldamine Internetis, infoedastusprotokollid Internetis.

Õppe alustamise tingimused:  Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Kursus kestab:   80 akadeemilist tundi: seal hulgas 52 tundi auditoorset ja praktilist tööd.
Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 26.00 euro,  lisandub käibemaks; kokku 1352.00 euro, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 4 inimest

Õpiväljundid: – Koolituse läbinu oskab iseseisvalt valmistada lihtsaid veebisaite sisuhaldussüsteemide WordPress ja/või Drupal baasil.

Õppekava :

NÄITA
  • hüperteksti märkimise keel HTML / HTML keel, baasteadmised ja terminoloogia;
  • HTML-keele abil veebisaidi struktuuri loomine, semantiline HTML; koodi optimeerimine SEO;
  • ettevalmistused veebisaidi valmistamiseks – sisuobjektid, veebisaidi struktuur;
  • CSS stiililehtede kasutamine HTML-lehtede kujundamisel/CSS baasteadmised;
  • soovitusi ja näpunäiteid erinevate kujunduste loomiseks;
  • vabavaralised sisuhaldussüsteemid (CMS) Drupal ja WordPress;
  • CMSDrupal ja WordPress paigaldamine ja kasutamine lihtsamate veebisaitide valmistamiseks;
  • veebisaidi testimine, kasutatavuse ja kasutajasõbralikkuse analüüs.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Narva mnt.7D, Tallinn, B-korpus, ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1-1 Tallinn. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid