Front-end arendus ja veebidisain (16.30)

Front-end arendus ja veebidisain (16.30)
Algus: 1.12.2020
2073.60€ /28,80€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b (tuba 315/316/317) ,Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Kestus 72 ak.t.
 • Aeg 01.12.20 - 31.01.2021 16.30 - 19.45 E, T, N
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp: Front end koolitus on veebispetsialisti baaskoolitus, mis annab põhilised veebimeistri tööks vajalikud oskused.

Koolituse eesmärk: oskused veebisaidi loomiseks: HTML markeerimiskeele abil veebisaidi struktuuri loomine, veebisaidi kujundamine CSS stiililehtede abil, XAMPP arenduskeskkonna kasutamine,  Drupali ja WordPressi veebisaidi haldus, mallide loomine WordPressis, fototöötlus Adobe Photoshopiga, veebisaidi testimine ja avaldamine Internetis, infoedastusprotokollid Internetis. 

Lisaks tehakse sissejuhatus veebiprogrammeerimisse, tutvutakse JavaScripti ja selle jQuery raamistikuga ning selle kasutamise võimalustega veebisaidile interaktiivsuse lisamisel.

Õppe alustamise tingimused:  Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Kursus kestab:  120 akadeemilist tundi: seal hulgas 72 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 48 tundi iseseisvat praktilist tööd.
Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 28.80 euro,  lisandub käibemaks; kokku 2073.60 euro, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 4

Õpiväljundid: – Koolituse läbinu oskab iseseisvalt valmistada staatilisi veebisaite, lisada neile JavaScripti abil käivituvaid objekte ning valmistada lihtsaid veebisaite sisuhaldussüsteemide WordPress ja/või Drupal baasil.

Õppekava :

NÄITA
 • ettevalmistused veebisaidi valmistamiseks – ülevaade sisuobjektidest, veebisaidi töötamise põhimõtted, infoedastusprotokollid;
 • Konsooli kasutamine arenduses koodi katsetamiseks, vigade otsimiseks ja parandamiseks HTMLi, CSSi ja Javascripti kirjutamisel;
 • hüperteksti markeerimiskeel HTML, struktuur ja terminoloogia, HTML-keele abil veebisaidi struktuuri loomine, semantiline HTML, koodi optimeerimine SEO’d silmas pidades, vigade otsimine ja HTMLi valideerimine W3C standarditele vastavaks;
 • CSS stiililehtede kasutamine HTML-lehtede kujundamisel / CSS baasteadmised, soovitusi ja näpunäiteid erinevate kujunduste loomiseks. Specify WCAG 2.0 rakendamine.;
 • Sissejuhatus programmeerimisse Javascripti kasutades,  jQuery raamistiku tutvustus ja  veebilehele interaktiivsete elementide lisamine;
 • Hea veebikujunduse tavad ja trendid, veebisaidi kasutatavus ja kasutajasõbralikkus, veebisaidi sisu optimeerimine;
 • graafikafailide ettevalmistus veebis kasutamiseks Adobe Photoshop baasil, fototöötlus, pisipildid, objektide  taustast välja lõikamine jmt;
 • vabavaralised sisuhaldussüsteemid (CMS) Drupal ja WordPress;
 • Lokaalserver XAMPPi paigaldamine ja kasutamine arenduses, CMS Drupal ja WordPress paigaldamine ja haldamine. Dünaamiliste veebilehtede valmistamine ja teemade arendus WordPressis, templiidi hierarhia,templiitide valmistamine. Alamteemade kasutamine ja nende kujunduse kohandamine vajadustele;
 • veebisaidi testimine, kiiruse, kasutatavuse ja kasutajasõbralikkuse analüüs, valmisteemade valik vastavalt testimisele;
 • hostingu valimine, HTTP, HTTPS.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316, 317)  ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1, II korrus. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32 GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Kristjan Veensalu

  Omis OÜ

  Tallinna Ülikool-bakalaureusekraad - eriala: Informaatika, Digitaalne Meedia. Spetsialiseerunud digitaalsele meediumile või erinevatele meediumivormingutele. PHP, HTML, CSS ja Javascripti saitide haldamine ja arendamine.

 • Kaia Konsap

  Omis OÜ

  Tartu Kõrgem Kunstikool. Graafiline disain ja fotograafia. Multimeedium (Veebispetsialist). Wordpressi sisuhaldussüsteem (arendus ja haldus) - HTML5, CSS3, jQuery, PHP, SCSS, Compass. IT-süsteemide spetsialist, tase 4.