Visuaalsete sisu koostamine vabavaraliste vahenditega (UUS)

Visuaalsete sisu koostamine vabavaraliste vahenditega (UUS)
Algus: 25.11.2019
624€ /26€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7D, B-korpus,Tallinn,Harjumaa,Estonia

Näita kaart
Kursuse omadused
  • Aeg Ajakava vastastikusel kokkuleppel. Kui koolitusgrupis on vähem kui 3 osalejat, lepitakse soovijatega koolitustasu eraldi kokku, muudetakse koolituse aega või tühistatakse antud koolitus
  • Kestus 24 ak.t.
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp:  Isikud, ettevõtjad, turundajad jms, kes soovivad oma organisatsiooni või tegevuste nähtavuse parandamiseks luua erinevat visuaalset sisu (sotsiaalmeedia postitused, plakatid, slaidid, videod jne).

Koolituse eesmärk:  Koolituse eesmärgiks on võimaldada omandada teadmised ja oskused, et luua lihtne koduleht vabavaralise tarkvaraga Wix.

Õppe alustamise tingimused:  Õppijal peavad olema olemas põhiteadmised arvuti- ja internetikasutamisest.

Kursus kestab:   40 akadeemilist tundi: seal hulgas 24 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 16 tundi iseseisvat praktilist tööd.
Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 26.00 euro,  lisandub käibemaks; kokku 624.00 euro, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 4 inimest

Õpiväljundid: 
Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:
• teab visuaalse sisu liike ja eesmärke;
• oskab kasutada ja muuta malle, et luua sotsiaalmeedia sisu Canva ja Adobe Spark’ga.
• oskab visuaalset sisu ja sisuelemente luua, hallata ja muuta;
• oskab luua interaktiivset lehte ja videot kasutades Adobe Sparki.


Õppekava :

NÄITA

• Visuaalne sisu ja selle liigid;
• Vabavaraline visuaalide loomise vahend Canva:
 kasutajakonto loomine;
 mallide uurimine ja valimine vastavalt visuaali sisu eesmärgile;
 visuaalide haldamine;
 sotsiaalmeedia sisu loomine;
 elementide (pildid, fotod, taust, tekststiilid, raamid, graafikud) lisamine ja muutmine
 plakati ja teabelehe loomine
 slaidi loomine
 allalaadimine ja jagamine
 kaasautori lisamine
• Adobe Spark:
 kasutajakonto loomine;
 mallide uurimine ja valimine vastavalt visuaali sisu eesmärgile;
 sotsiaalmeedia sisu loomine;
 elementide (ikoonid, fotod, taust, tekststiilid) lisamine ja muutmine
 interaktiivsed loomine
 video loomine
 allalaadimine ja jagamine.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Narva mnt.7D, Tallinn, B-korpus, ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1-1 Tallinn. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Veronika Tuul

    Omis OÜ

    Veronika Tuul on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õpetamisel e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja ...