Videomontaaži koolitus programmiga Adobe Premiere Pro CC

Videomontaaži koolitus programmiga Adobe Premiere Pro CC
Algus: 26.06.2020
1332,00€ /27.75€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b (tuba 315/316/317) ,Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp: Kursus sobib kõigile, kes vajavad baasteadmisi filmi- ja video monteerimisest

Koolituse eesmärk: Koolitus annab peamised oskused videomontaažiks programmiga Adobe Premiere Pro CC.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik arvutikasutamise oskus. Kasuks tuleb Adobe kujundusprogrammide kasutusoskus

Kursus kestab: Auditoorse ja praktilise töö maht 48 ak.tundi. Lisaks on vaja vähemalt 22 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 27.75 euro+ lisandub käibemaks; kokku 1332,00 euro, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 2

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab monteerida lihtsamaid videoid ja tunneb montaaži teoreetilisi põhialuseid.

Õppekava:

NÄITA

Premiere Pro CC tutvustus:
• Uue projekti loomine;
• Materjali import, sequence, tracks;
• Paneelid – source, effects, timeline;
• Klipi lõikamine, trimmimine, markers, tools;
• Kaadriplaanid ja Storyboard;
• Kaadrite järjestuse loomine vastavalt montaažiteooriale – stseen;
Liikumise tähendus:
• Staatiliste kaadrite muutmine liikuvaks – zoom in, zoom out, pan ja tilt;
videopostkaart;
Video effects:
• position, scale, rotate, speed;
Valgus ja värv:
• Värvikorrektsiooni võimalused ja valgusefektid –
Lumetri Presets, Opacity, Blend Mode, Curves;
Graafika:
• Graafilise objekti lisamine videole (Pealkiri või Logo);
• Illustratori ja Photoshopi failide integreerimine;
• Fonts, liikuvad tekstid, tiitrid. Lihtne animatsioon tekstiga;
Heli ja muusika:
• Muusika autoriõigused, Youtube fonoteek;
• Audio nivood, helitugevuse muutmine kasutades keyframe, cross dissolve;
• Kõneldud teksti (intervjuu), taustaheli ja muusika miksimine;
• Terviku loomine, analüüs, videoklipi export;

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316), Narva mnt.7D, B-korpus, IV korrus ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1, II korrus. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Krista Jutt

    Omis OÜ

    Bakalaureuse kraad Tallinna Kunstiülikoolist (EKA), magistrikraad Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolist. Tegutsenud reklaamiagentuurides disainerina, TTHK multimeediaõpetajana, veebidisainerina, filmi- ja video stsenaristi, režissööri ja m...