Tulevase Front-End spetsialisti intensiivkursus Javascriptis.

Tulevase Front-End spetsialisti intensiivkursus Javascriptis.
Algus: 12.06.2023
2083.20€ /32,55€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b III korrus, tuba nr. 317 (Zenith Ärimaja),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Kestus 120 ak.t. (64 on auditoorse tunnid 56 tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg 12.06.2023 - 31.07.2023 (distantsõppe võimalus)
Kursuse kirjeldus

Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Päevad ja kellaajad lepitakse kokku kursusele registreerumisel.

Koolitus toimub minigruppides (3 inimest), 2-3 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.

Programmeerimine. CMD/Bash. Git. Javascript. Visual Studio. Angular. Algajatele.

Sihtgrupp: Algajad Front-End programmeerimise huvilised. Javascripti programmeerimiskeele huvilised. Angular framework huvilised (Angular ja React on ühed nõutumad frameworkid front-end arenduse jaoks). Spetsialistid, kes soovivad IT-arenduse alaseid lisateadmisi hankida

Koolituse eesmärk:  Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi Front-end keeltest. Koolituse lõppedes on omandatud Front-End keeltes (Javascriptis, HTML-is ja CSS-s) rakenduse loomiseks vajalikud baasteadmised.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus. Soovituslikult varasem kokkupuude programmeerimisega (võimalik korvata suure motiveeritusega).

Kursus kestab: 120 akadeemilist tundi: seal hulgas 64 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 56 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 32,55 euro,  lisandub käibemaks; kokku 2083.20 euro, summale lisandub käibemaks (summa käibemaksuga – 2499.84 euro )

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (3 inimest)

Õpiväljundid:

Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:

 • Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:
  • teab Javascripti keele põhiteadmisi;
  • teab HTML ja CSS keelte põhiteadmisi;
  • oskab kasutada Angular frameworki võimalusi;
  • oskab kasutada Visual Studio platvormi front-end arenduse jaoks;
  • teab piisavalt Front-End (Javascript + HTML + CSS) arendusest loomaks väljundit iseseisvale jätkuõppele ning on võimeline seeläbi saama läbi koolituse endale IT alane töökoht või alustada vabakutselise programmerijana;

 Õppekava :

NÄITA

Koolitusel on järgmised teemad:

Front-end põhiteadmised (28 ak. tundi)

Javascripti algteadmised (4 ak. tundi)
• muutujad, nende teisendamine
• tingimuslaused
• tsüklid
• massiivid
• funktsioonid
• objektid

Javascripti kasutamine rakendustes (8 ak. tundi)

• DOM manipulation
• events
• veebilehe ülesseadmine
• scriptide kasutamine
• erinevate rakenduste loomine

HTML põhiteadmised (4 ak. tundi)
• tag’id
• klassid
• id’d
• stiilid
• vormid

CSS põhiteadmised (4 ak. tundi)

• värvid, tekst, font
• erinevad display’d
• responsiveness
• margin’d, padding’ud

Javascript edasijõudnutele (8 ak. tundi)
• funktsioonid edasijõudnutele
• massiivid edasijõudnutele
• objektid edasijõudnutele
• JSON
• moodulid

Angular framework (42 ak. tundi)

Angulari sissejuhatus(4 ak. tundi)
• sissejuhatus framework’idesse (Angular, React, Vue)
• sissejuhatus Angulari
• Components
• Styles
• Templates
Angulari põhiteadmised (8 ak. tundi)

• Databinding
• String interpolation
• Property binding
• Event binding
• Directives
• ngIf
• ngStyle
• ngClass
• Pipes
Angular edasijõudnutele (20 ak tundi)

• Dependency injection
• Services
• Routing
• Modules
• Reactive forms
• Template driven forms
• HTTP requests
• Firebase andmebaas
Projekt Angularis (10 ak. tundi)

• Teeme üheskoos suurema projekti

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, tuba 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365  ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale  personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Mihkel Vaher

  Omis OÜ

  Tallinna Ülikool, informaatikateaduskonna bakalaureus. Oskused: Java, Android Studio, Javascript, Angular. Töökogemus: backend (Java) ja frontend (Javascript+Angular) tarkvaraarendaja ettevõttes Industry62.

 • Kaia Konsap

  Omis OÜ

  Tartu Kõrgem Kunstikool. Graafiline disain ja fotograafia. Multimeedium (Veebispetsialist). Wordpressi sisuhaldussüsteem (arendus ja haldus) - HTML5, CSS3, jQuery, PHP, SCSS, Compass. IT-süsteemide spetsialist, tase 4.