Sissejuhatus robootikasse

Sissejuhatus robootikasse
Algus: 9.08.2021
1190€ /29.75€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b (Zenith Ärimaja, tuba 315, 316, 317),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
  • Kestus 60 ak.t. (40 on auditoorse tunnid 20 tundi iseseisvat tööd)
  • Aeg 09.08.2021 - 10.09.2021 2-3 korda nädalas.
Kursuse kirjeldus

Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.

Sihtgrupp: kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada põhiteadmisi robootika alal, tutvuda Arduino põhiste riistvarakontrollerite ning nendega ühilduvate andurite ja väljundseadmete kasutamisega.

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on tutvustada Arduino põhiste riistvarakontrollerite tööpõhimõtteid ning nende kasutusvõimalusi.

Õppe alustamise tingimused: Eeldatakse elementaarsed teadmisi elektrilistest seadmetest. Kasuks tulevad baasteadmised programmeerimisest: muutuja, valiklause, tsükkel, funktsioon.

Kursus kestab: 60 akadeemilist tundi: millest 40 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 29.75 euro + lisandub käibemaks; kokku 1190.00 euro, summale lisandub käibemaks.
Maksumus käibemaksuga 1428.00 euro.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (1-2 inimest)

Õpiväljundid- koolituse läbinu oskab::

Kursuse käigus õpitakse kontrollima lihtsamaid väljundseadmeid (adresseeritav RGB, LCD moodulid, servomootorid, samm-mootorid, releed, piesoelektrilised heligeneraatorid) ning lugema erinevaid andureid. Samuti õpitakse kirjutama Arduino põhiste riistvarakontrollerite kontroll loogikat.

Õppekava:

NÄITA

Arduino riistvarakontrolleri tutvustus.
Arduino IDE tarkvara paigaldamine ja selle abil programmi loomise põhitõed.
Vajalike füüsika põhitõdede kordamine.
Ülevaade elektroonika baaselementidest.
Lihtsa väljundseadme kontrollimine.
Lihtsast sisendseadmest signaali lugemine.

Erinevate muuttakistite kasutamine ja lugemine.
Erinevate analoogsensorite kasutamine ja lugemine.
RGB LED moodulite kasutamine

Keerukamate andurite kasutamine.
I2C ja SPI liideste kasutamine

Välise vooluallika kasutamine koos Arduinoga.
Releed ja nende tööpõhimõte.
Lihtmootorite juhtimine.
Servomootorite juhtimine.
Sammmootori juhtimine.

ekraanide ja LCD moodulite kasutamine
Lihtsa heli tekitamine

Katkestuste kasutamine.
Arduino kontrollimine jadapordi kaudu.
Arduino liidestamine teiste keskkondadega.

Väljavalitud projekti valmisehitamine, kus kasutatakse varem omandatud teadmisi

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, tuba 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid