Programmeerimise alused. Pythoni algkursus. (K,R õhtuti)

Programmeerimise alused. Pythoni algkursus. (K,R õhtuti)
Algus: 5.02.2020
1120€ /28€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b, Tallinn, 10117 (Zenith Ärimaja, tuba 315/316) või Aedvilja 1,Tallinn ,Estonia

Kursuse omadused
  • Aeg 05.02.20. - 27.03.20 K, R õhtune grupp.
  • Kestus 40 ak.t
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp:  Algajad rakendusprogrammeerimise huvilised. Python programmeerimiskeele huvilised.

Koolituse eesmärk:  Luua eeldused programmeerimise olemuse, baasmõistete ja põhimeetodite mõistmiseks. Luua eeldused väikesemahulise tarkvara loomise elutsükli sammude omandamiseks.

Õppe alustamise tingimused:  Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Kursus kestab:  60 akadeemilist tundi: seal hulgas 40 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 28.00 euro,  lisandub käibemaks; kokku 1120.00 euro, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 5 inimest

Õpiväljundid: – Aine läbinud isik tunneb protseduurse programmeerimisega seonduvaid põhimõtteid, mõisteid ja keelt ning programmeerimise olemust. Analüüsib lihtsamaid probleeme ning koostab nende lahendamiseks algoritme. Oskab koodi töötlemiseks kasutada sobivat keskkonda.

Õppekava :

NÄITA

Arv- ja tekstandmete esitamine arvutis.
• Python programmeerimiskeele paigaldamine ja rakendus.
• Python programmeerimiskeele süntaks ja semantika. IDLE ja THONNY arenduskeskondade kasutamine ja funktsionaalsus.
• Lihtsamad algoritmid: summeerimine, loendamine, suurim ja vähim väärtus.
• Muutujad. Lihtandmetüübid. Struktuursed andmetüübid
• Aritmeetika- ja loogikaavaldised. Sisendi küsimine ja väljundi andmine.
• Funktsioonide ja parameetrite edastamine, tekstifailide kasutamine.
• Funktsioonide rakendamine kombineeritud programmi kasutamisel.
• Rekursiivsete funktsioonide koostamine ja kasutamine.
• Programmi esitamine läbi kombineeritud HTML keelega faili.
• Python lisamoodulite paigaldamine ja rakendamine.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316), Narva mnt.7D, B-korpus, IV korrus ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1, II korrus. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Kristjan Veensalu

    Omis OÜ

    Tallinna Ülikool-bakalaureusekraad - eriala: Informaatika, Digitaalne Meedia. Spetsialiseerunud digitaalsele meediumile või erinevatele meediumivormingutele. PHP, HTML, CSS ja Javascripti saitide haldamine ja arendamine.