Videomontaaži koolitus programmiga Adobe Premiere Pro CC

Videomontaaži koolitus programmiga Adobe Premiere Pro CC
Algus: 25.10.2021
1428.00€ /29.75€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b (Zenith Ärimaja, tuba 315, 316, 317),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
  • Kestus 80 ak.t. (48 on auditoorse tunnid+32 tundi iseseisvat tööd)
  • Aeg 25.10.21 - 30.11.21 (Võimalik kooskõlastada ajakava)
Kursuse kirjeldus

Koolitus toimub minigruppides (1-2 inimest), 2-3 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.
Koolitusel on võimalik osaleda ka distantsõppe vormis.
Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.

Sihtgrupp:
Kursus sobib kõigile, kes vajavad baasteadmisi filmi- ja video monteerimisest.

Koolituse eesmärk:
Koolitus annab peamised oskused videomontaažiks programmiga Adobe Premiere Pro CC.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik arvutikasutamise oskus. Kasuks tuleb Adobe kujundusprogrammide kasutusoskus.

Kursus kestab: 80 akadeemilist tundi: seal hulgas 48 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 32 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 29.75 euro,  lisandub käibemaks; kokku 1482.00 euro, summale lisandub käibemaks
(summa käibemaksuga – 1 713,60 euro )

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (1-2 inimest)

Õpiväljundid: – Koolituse läbinu oskab monteerida lihtsamaid videoid ja tunneb montaaži teoreetilisi põhialuseid.

Õppekava :

NÄITA

Premiere Pro CC tutvustus: Menüüd, paneelid, aknad ja tööruumi kohandamine;
Timeline, video tracks, audio tracks, playhead;
Preferences, keyboard shortcuts.

Uue projekti loomine;
Materjali import ja organiseerimine, proxy failide tegemine;
Sequence loomine: frame size, frame rate, video format;
Source, program ja effect controls akende kasutamine.

Editing tööriistad: selekteerimine, märgistamine,
kaadrite lõikamine, trimmimine, in ja out punkt; markerid.

Montaažiteooria tutvustus: Kaadriplaanid ja Storyboard;
Kaadrite järjestuse loomine – stseen;
Ülevaade filmi või video loomise tööprotsessi etappidest.

Liikumise tähendus – zoom in, zoom out, pan ja tilt.
Staatiliste kaadrite muutmine liikuvaks kasutades montaaži efekte: position, scale, rotate.
Transitions, presets, speed change.

Effect controls ja keyframes, animation ja interpolation;
Split screen; crop, transform, blur.
Masking ja tracking võimalused;
Pen tool, joone või kujundi animeerimine.

Valguse ja värvi tähendus. Värvikorrektsiooni võimalused ja valgusefektid –
White balance, lumetri presets, curves, selective color grading, color matching, color replace;
Opacity, Blend Mode, Adjustment layer, Keying.
Graafika ja tiitrid: Graafilise objekti lisamine videole (Pealkiri või Logo),
Illustratori ja Photoshopi failide integreerimine;
Fonts, liikuvad tekstid, tiitrid, lõputiitrid. Animatsioone tekstiga;

Heli ja muusika kasutamine, dialoog, voice over. Audio effects.
Muusika autoriõigused, Youtube fonoteek.
Audio nivood, helitugevuse muutmine kasutades keyframe, cross dissolve;
Kõneldud teksti, taustaheli ja muusika miksimine;
Muusikavideo montaaž.

Terviku loomine, kompositsioon, analüüs, video export.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, tuba 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Krista Jutt

    Omis OÜ

    Kõrgharidus. Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool. Filmi- ja videokunst MA, stsenaristika; kunstide magistri (Filmikunst) kraad. Tallinna Kunstiülikool, keraamika. Veebidisainer. Multimeediaõpetaja.