PowerPointi põhikursus

PowerPointi põhikursus
Algus: 26.06.2023
283.20€ /29.50€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b III korrus, tuba nr. 317 (Zenith Ärimaja),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Kestus 16 ak.t. (8 on auditoorse tunnid 8 tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg 26.06.2023 - 30.06.2023 2 korda nädalas, (võimalus distantsõpe)
Kursuse kirjeldus

Koolitus toimub minigruppides (3 inimest), 2 korda nädalas
Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Vajadusel võimalik muuta koolituse alguskuupäeva.
Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.
.
Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes vajavad igapäevatöös esitlusgraafika vahendit PowerPoint ja soovivad seda teha võimalikult efektiivselt.

Koolituse eesmärk: Anda osalejale põhilised PowerPointi kasutamise oskused sellisel moel, et koolituse tulemusena saab osaleja iseseisvalt hakkama põhiliste tegevustega esitluste loomisel.

Õppe alustamise tingimused: Vajalikud elementaarsed arvuti kasutamise oskused

Kursus kestab: 16 akadeemilist tundi: millest 8 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 8 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 29.50 euro + lisandub käibemaks; kokku 236.00 euro, summale lisandub käibemaks. Maksumus käibemaksuga – 283.20 euro.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 3 inimest

Õpiväljundid– koolituse läbinu oskab:

 • omab teadmisi PowerPointi ülesehitusest;
 • omab teadmisi multimeedia elementide kasutamisest esitlustes (tekst, pilt, heli, video ja hüpertekst);
 • saab iseseisvalt hakkama keskmise keerukusega esitluste loomisega;
 • oskab lisada tekstile graafikat, tabeleid ja muid vajalikke elemente;
 • saab hakkama enamlevinud igapäevatöödega mis seonduvad teksti kirjutamisega.

Õppekava:

NÄITA

• Esitluse koostamise üldpõhimõtted
• Erinevate slaidikujunduste kasutamine
• Slaidide lisamine, eemaldamine, kopeerimine
• Disainipõhjade kasutamine
• Animatsioonide kasutamine. Info struktuurne esitlemine.
• Üleminekute kasutamine (Transition)
• Töö tekstiga
• Tabelite, piltide ja muude graafikaelementide lisamine
• Graafika muutmine
• Esitluse kujundamine, juhtslaidide kasutamine
• Esitluse väljatrükk
• Esitluse läbi viimine. Nõuanded.
• Koolituse läbi viimisel arvestatakse õpilase personaalsete soovidega ja tehakse vajadusel kavas täiendusi.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Kalle Kivi

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerite kasutamine. 3D modelleerimisekoolitusi viinud läbi alates aastast 2000. Informaatika. ACAD; Solid Edge. Erinevate tasemete MS Office koolitusi läbi viinud alates...