Operatsioonisüsteemide paigaldamine ja haldamine

Operatsioonisüsteemide paigaldamine ja haldamine
Algus: 20.09.2021
1190€ /29.75€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b (Zenith Ärimaja, tuba 315, 316, 317),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
  • Maht 60 ak.t. (40 on auditoorse tunnid 20 tundi iseseisvat tööd)
  • Aeg 20.09.2021 - 22.10.2021 2 korda nädalas
Kursuse kirjeldus

Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile, kes vajavad tööalaseid teadmisi töölauaoperatsioonisüsteemide paigaldamisest ja haldamisest.

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on omandada teadmised operatsioonisüsteemide üldiste tööpõhimõtete kohta ning oskused rakendada neid teadmisi praktikas operatsioonisüsteemide paigaldamisel ja seadistamisel. Praktilistes näidetes kasutatakse Windows 10 ja Ubuntu Linux operatsioonisüsteeme.

Õppe alustamise tingimused: Elementaarsed arvuti kasutamise oskused ning baasteadmised arvuti riistvarakomponentidest.

Kursus kestab: 60 akadeemilist tundi: millest 40 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 29.75 euro + lisandub käibemaks; kokku 1190.00 euro, summale lisandub käibemaks.
Maksumus käibemaksuga 1428.00 euro.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (1-2 inimest)

Õpiväljundid- koolituse läbinu oskab:

Paigaldada operatsioonisüsteemi ja seda häälestada vastavalt vajadustele
Leida ja paigaldada sobivaid riistvaradraiverieid
Kontrollida operatsioonisüsteemi ressursikasutust
Häälestada Antiviiruse ja tulemüüri
Panna paika sobiva partitsiooni
Saab hakkama Active Directory haldamisega
Automatiseerida tegevusi
Saab hakkama operatsioonisüsteemide masspaigaldusega
Saab hakkama operatsioonisüsteemide monitoorimise ja kaughaldusega

Õppekava:

NÄITA

Windows 10 ja Ubuntu
Operatsioonisüsteemi ülesehituse üldpõhimõtted.
Virtualiseerimine.
Ülevaade hüperviisoritest.
Virtuaalmasina tekitamine.
Operatsioonisüsteemi standardne paigaldamine.

Operatsioonisüsteemi paigaldusjärgne seadistus.
Riistvaradraiverite paigaldamine
Kasutajaliidese seadistamine.

Operatsioonisüsteemi ressursikasutuse kontrollimine.
Operatsioonisüsteemi teenuste seadistamine.
Antiviirus ja tulemüür

Kettaseadmed
Partitsioonid
Failisüsteemid

Kasutajakontode haldamine
Active Directory

Käsurida – Command prompt, PowerShell, Bash
Käsureaskriptide koostamine
Tegevuste automatiseerimine

Operatsioonisüsteemide masspaigaldus
Varundamine ja taastamine
Operatsioonisüsteemide monitoorimine ja kaughaldus

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, tuba 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid