Programmide Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook baaskoolitus

Programmide Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook baaskoolitus
Algus: 2.08.2021
1152.00€ /28.80€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7-239, Triumph Plaza ärikeskuse hoone,Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
  • Maht 60 ak.t. (40 on auditoorse tunnid 20 tundi iseseisvat tööd)
  • Aeg 02.08.2021 - 31.08.2021 (võimalus distantsõpe)
Kursuse kirjeldus

Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Koolitus toimub minigruppides (2 inimest), 2 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.

Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.

Sihtgrupp: kursus on mõeldud neile kes kes soovivad osata professionaalselt kasutada programme MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Windows 10, Internet ja e-post.

Koolituse eesmärk: Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised. Koolitus on mõeldud anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest. Tutvustada dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist. Tutvustada digiallkirja kasutamist. Koolitus sobib kõikidele Exceli kasutajatele, kes kasutavad igapäevaselt Excelit erinevate tabelitega töötamiseks. Peale kursuse lõppu viiakse läbi atesteerimine, mis toimub viimasel õppepäeval testi vormis või koolituse käigus tehtud praktilise töö hinnete alusel.

Õppe alustamise tingimused: Eelteadmisi ei nõuta/ eelteadmised ei ole vajalikud. Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised.

Kursus kestab: 60 akadeemilist tundi: millest 40 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 28.80 euro, lisandub käibemaks; kokku 1152 euro, summale lisandub käibemaks. (Maksumus käibemaksuga -1382.40 euro)

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus:  koolitus toimub minigruppides (2 inimest)
Õpiväljundid- koolituse läbinu oskab:

Kasutada ja orienteeruda programmis Windows
• Vabalt orienteeruda uues operatsioonisüsteemis.
• Hoida kokku aega ja oskuslikult kasutada otsingusüsteeme
• Kaitsta oma arvutit viiruste eest
• andmete organiseerimine
• kaustade ja failide loomine, ümbernimetamine, teisaldamine, kustutamine
• failide otsimine ja pakkimine
• info otsimine internetist
tekstitöötlus:
• dokumendi loomine, avamine, muutmine, salvestamine
• lehekülje seaded (suurus, orientatsioon, vabad veerised, päised, jalused, leheküljenumbrid)
• teksti sisestamine (põhimõtted, õigekiri, sümbolid)
• teksti redigeerimine (märgistamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine)
• märkide ja lõikude (teksti) vormindamine (font, stiil, reavahe, joondus, tabulaatorid)
• loetelud, tabelid, veerud, stiilid, graafika lisamine
• kirjakooste
tabelitöötlus:
• tabeli loomine, avamine, muutmine salvestamine
• töölehed (märkimine, lisamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine, ümbernimetamine)
• lahtrid, read, veerud (sisu redigeerimine, lisamine, kustutamine, märgistamine)
• väärtuste ja valemite sisestamine (kopeerimine, seeriad, erinevad andmevormingud
• lahtrite kujundamine (lahtri kõrgus-laius, kirjastiil, värv, äärejooned, joondamine
• lihtsamad valemid ja funktsioonid (aritmeetilised tehted, suhteline ja absoluutne aadress)
• andmetabelid (sorteerimine, filtreerimine, arendatud filtrid)
• diagrammid
• lehekülje seaded (veerised, päised-jalused, orientatsioon) ja printimine
Powerpoint:
kiiresti ja efektiivselt luua presentatsioone/esitlusi, kaustades standardpõhju
kujundada slaide: lisada tekste ja joonistusi, tabeleid, skeeme, diagramme
korrektselt lisada effektseid animatsioone
professionaalselt ette valmistada erinevaid esitlusmaterjale
oskad luua, salvestada, sulgeda esitlust, kasutada malle, dekoratiivseid elemente;
paigutada slaidile informatsiooni vastavalt reeglitele
luua efektseid graafikuid, diagramme, skeeme

Õppekava:

NÄITA

Arvuti isikupärastamine
• Menüü Start
• Turvalisuse põhitõed
• Failid ja kaustad
• Failihaldus
Microsoft WORD
• Kirjutamine
• Õigekirjakontroll, grammatika ja tesaurus
• Leheküljenumbrid
• Päised ja jalused
• Veerud
• Reanummerdus
• All- ja lõpumärkused
• Dokumendi paigutuse või vormingu muutmine
• Leheküljenummerdus
• Leheküljepiiri lisamine
• Dokumentide lugemine Wordis
• Veerised
• Paberi formaat või suund
• Printeri paberiallikas
• Leheäärised
• Dokumendi varukoopia salvestamine ja taastamine
• Teksti või muude üksuste otsimine ja asendamine
• Tabeli lisamine või loomine
• Tekstivormingu muutmine
Microsoft EXCEL
• Töövihiku ja Exceli tabeli põhisätted
• Salvestamine ja printimine
• Häälestus ja suvandid
• Töövihikuhaldus
• Kohandamine
• Andmete filtreerimine, sortimine ja tingimuslik vormindamine
• Valemite loomine
• Valemite ülevaade
• Valemite näited
• Kuupäev ja kellaaeg
• Statistika
• Diagrammid
• Andmevahetus muude programmidega
• Lisandmoodulid
• Töövihiku- ja tööleheelementide kaitse
• Nimede määratlemine ja valemites kasutamine
• Failiteisendus ja ühilduvus
Microsoft Outlook
• Meilikonto häälestamine rakenduses Outlook for Windows
• Meilikonto sätete muutmine
• Outlooki kiirklahvid
• Meilisõnumite saatmine
• Meilisõnumi koostamine
• Sõnumitele signatuuri lisamine
• Meilisõnumile faili, sõnumi, kontakti või tööülesande manustamine
• Meilisõnumite haldamine reeglite abil
• Enne sõnumi saatmist teksti õigekirja kontrollimine
• Meilisõnumite vaikefondi või teksti värvi muutmine
• Outlooki kalendri ühiskasutus
• Kalendri ilme muutmine
• Outlooki kalendri kasutamise põhialused
• Kalendri tööpäevade ja nädala alguse muutmine
• Kontaktide haldamine
• Kontaktirühma loomine
• Inimeste lisamine kontaktirühma
• Kontakti lisamine
• Kontaktide importimine Exceli arvutustabelist
• Outlooki üksuste arhiivimine
• Vanemate üksuste automaatne arhiivimine
• Vanemate üksuste käsitsi arhiivimine
• Outlooki andmefaili (.pst) loomine teabe salvestamiseks
• Outlooki andmefailide otsimine
• Outlooki andmefailide (.pst ja .ost) tutvustus
• Meilisõnumite, kalendri, tööülesannete ja kontaktide eksportimine või varundamine
• Tööülesannete loomine ja määramine
• Tööülesannete kuvamine
• Tööülesande loomine
• Tööülesande määramine
• Tööülesande loomine sõnumi põhjal

Microsoft Power Point
• Alustamine. Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomiseks
• Esitluse loomine
• Esitluse esitamine
• Vormingu kasutamine oma mõtte rõhutamiseks
• Kujundused
• Heli ja video lisamine
• Esitlusega töötamine koos teistega. Esitluse ühiskasutus
• Päiste ja jaluste lisamine
• Erinevate failitüüpidega töötamine
• PowerPoint mobiilsideseadmete ja tahvelarvutite jaoks

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Kalle Kivi

    Omis OÜ

    Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerite kasutamine. 3D modelleerimisekoolitusi viinud läbi alates aastast 2000. Informaatika. ACAD; Solid Edge. Erinevate tasemete MS Office koolitusi läbi viinud alates...