MS Office 365 jätkukursus

MS Office 365 jätkukursus
Algus: 14.06.2023
903.00€ /32.25€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b III korrus, tuba nr. 317 (Zenith Ärimaja),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Kestus 50 ak.t. (28 on auditoorse tunnid 22 tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg 14.06.2023 - 14.07.2023 2 korda nädalas, (võimalus distantsõpe)
Kursuse kirjeldus

Koolitus toimub minigruppides (3 inimest), 2-3 korda nädalas
Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Vajadusel võimalik muuta koolituse alguskuupäeva. Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes kasutavad igapäevatöös MS Office programme ja omavad teadmisi põhikursusel käsitletavatest teemadest.

Koolituse eesmärk: Kursus on mõeldud neile kes kasutavad igapäevatöös MS Office programme ja omavad teadmisi põhikursusel käsitletavatest teemadest.
Koolitusele on oodatud inimesed, kellel on olemas põhiteadmised MS Office programmidest.
Eesmärgiks on tutvustada keerulisemaid programmide võimalusi ja näidata efektiivseid lahendusi vajalike tööde tegemiseks.
Kursuse lõpus tehakse töö, mis eeldab koolitusel käsitletud teemade tundmist.

Õppe alustamise tingimused: Vajalikud elementaarsed arvuti kasutamise oskused ja põhiteadmised MS Office programmidest.

Kursus kestab: 50 akadeemilist tundi: millest 28 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 22 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 32.25 euro + lisandub käibemaks; kokku 903.00 euro, summale lisandub käibemaks. Maksumus käibemaksuga 1083.60 euro.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 3 inimest

Õpiväljundid– koolituse läbinu oskab:

 • Saab hakkama Windows 10 ja Windows 11 operatsioonisüsteemidega
 • Kasutada Windows 11 operatsioonisüsteemi uusi võimalusi.
 • Hoida kokku aega ja oskuslikult kasutada otsingusüsteeme
 • Saab hakkama pikemate tekstide koostamisega.
 • Oskab kasutada laade.
 • Oskab kasutada viiteid ja allikaid.
 • Saab hakkama ristviidete loomisega.
 • Omab ettekujutust efektiivsetest töövõtetest kiirema tulemuse saavutamiseks.
 • Oskab importida tabelarvutusprogrammi andmeid ja saab hakkama nende korrektse käsitlemisega
 • Omab teadmisi erinevatest lahendustest andmete käsitlemisel.
 • Saab hakkama andmetabelite loomisega ja oskab paika panna tabelile vajaliku struktuuri
 • Oskab kasutada loogikafunktsioone, otsingu ja viitefunktsioone.
 • Saab hakkama oma esitluspõhja loomisega.
 • Oskab kasutada vajalikke multimeedia elemente esitluste loomisel.
 • Omab teadmisi tüüpilistest vigadest esitluste loomisel

Õppekava:

NÄITA

Tekstitöötlus:

 • Pika teksti kirjutamise alused
 • Otsimine ja asendamine
 • Piltide ja tabelite kasutamine dokumendis
 • Laadide kasutamine
 • Sektsioonid ja numeratsioonid
 • AutoCorrect häälestus
 • Sisukorra loomine, joonealused märkused.
 • Viitamine ja allikate käsitlus
 • Ristviited
 • Otstarbekad võtted trükiste kujundamisel.

Tabelarvutus:

 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine ja importimine
 • Valemite loomine, ülevaade, näited
 • Funktsioonide kasutamine SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT.
 • Loogikafunktsioonid
 • Otsingu ja viitefunktsioonid
 • Nimede määratlemine ja valemites kasutamine
 • Kuupäev ja kellaaeg
 • Statistika
 • Diagrammid
 • Failiteisendus ja ühilduvus
 • Andmetabelid
 • Andmete filtreerimine, sortimine ja tingimuslik vormindamine
 • Risttabelid
 • Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
 • Koolituse läbi viimisel arvestatakse õpilase personaalsete soovidega ja tehakse vajadusel kavas täiendusi.

Esitlus

 • Juhtslaidide kasutamine
 • Multimeedia elementide kasutamine
 • Oma põhjade loomine
 • Tüüpilised vead esitluste loomisel
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Kalle Kivi

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerite kasutamine. 3D modelleerimisekoolitusi viinud läbi alates aastast 2000. Informaatika. ACAD; Solid Edge. Erinevate tasemete MS Office koolitusi läbi viinud alates...