Professionaalne arvutikasutaja MS Office 365 baasil

Professionaalne arvutikasutaja MS Office 365 baasil
Algus: 2.09.2019
1000 € /25€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7D, B-korpus,Tallinn,Harjumaa,Estonia

Näita kaart
Kursuse omadused
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp: kursus on mõeldud neile kes soovivad osata professionaalselt kasutada programme MS Office,
• kes soovivad Wordi võimalusi oskuslikult kasutades luua korrektselt vormistatud juhendeid, lepinguid, aruandeid jms dokumente;
• kellel on vähene tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus või kasutavad oma töös tabelarvutusprogrammi.

Koolituse eesmärk: anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest. Tutvustada dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist. Tutvustada tekstitöötluse töövõtteid, mis muudavad tekstide koostamise efektiivsemaks ja aitavad seeläbi töö mahtu vähendada ja aega kokku hoida.
Paljud kasutavad Excel programmi iga kord kui on vajadus koostada tabeleid, kuid paljud kasutajad ei tea ega kujuta ette kui palju erinevaid võimalusi Excel programm tegelikult pakub. Koolituse käigus õpitakse professionaalselt töötama tabelite, valemite, diagrammide ja paljude muude võimalustega mida tabelarvutus programm pakub. Outlook pakub meilide, ajakavade, tööülesannete, märkmete ja kontaktide haldamiseks ja korraldamiseks integreeritud lahendust. Koolitusel õpitakse kasutama PowerPoint programmi, mis võimaldab kiirest ja lihtsalt luua efektseid presentatsioone.

Õppe alustamise tingimused: Windowsi ja Interneti baasteadmised.

Kursus kestab: 60 akadeemilist tundi: millest 40 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 25 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 1000 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus:  Koolitus toimub minigruppides kuni 2 inimest.

Õpiväljundid: Koostada ja vormistada programmis kõigi reeglite kohaselt tekstidokumente mis sisaldab tabeleid, joonistusi ja teisi graafilisi objekte. Efektiivselt kasutada Excel programmi instrumente, analüüsida ja andmeid töödelda. Kiiresti ja efektiivselt luua presentatsioone/esitlusi, kaustades standardpõhju.

Õppekava:

NÄITA

MS Word
Põhitoimingud Wordis
Dokumentide loomine ja vormindamine
Päiste ja jaluste lisamine
Leheküljenumbrite lisamine
Sisukorra lisamine
Linkide, piltide ja graafika lisamine
MS EXCEL
Põhitoimingud Excelis
Töölehe põhitõed
Failide salvestamine ja ühiskasutus
Sortimine ja filtreerimine
Valemid
Populaarsed funktsioonid (IF, SUM, COUNTIF, SUMIF, CONCATENATE)
Andmeanalüüs
Diagrammid ja kujundid
Printimine
Exceli kohandamine
MS OUTLOOK
Meilikonto häälestamine rakenduses Outlook for Windows
Meilisõnumite saatmine
Kontaktide haldamine
Outlooki üksuste arhiivimine
MS PowerPoint:
Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomiseks
Esitluse loomine
Esitluse esitamine
Vormingu kasutamine oma mõtte rõhutamiseks
Kujundused
Heli ja video lisamine
Esitlusega töötamine koos teistega. Esitluse ühiskasutus
Päiste ja jaluste lisamine
Erinevate failitüüpidega töötamine

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Narva mnt.7D, Tallinn, B-korpus, ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1-1 Tallinn. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Dina Aller

    Omis OÜ

    Kõrgharidus. Majanduse ja Juhtimise Instituut. Arvutikolledž. Eesti Kunstiakadeemia. Arvutiõppe algajatele ja edasijõudnutele lektor. Arvutigraafik, disainer.

  • Stig Granlund

    Omis OÜ

    Kõrgharidus. Lõpetamas TTÜ ärirahanduse bakalaureuse õpet. Töökogemus masterdata analüütikuna, raamatupidamismeeskonna ärikontrollerina, Euroopa regiooni hanke ja ärianalüütikuna.