Mobiilirakenduste arendamine (T, N 9.00)

Mobiilirakenduste arendamine (T, N 9.00)
Algus: 4.02.2021
2082.50€ /29.75€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b (tuba 315, 316, 317),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
  • Kestus 120 ak.t. (70 on auditoorse tunnid+50 tundi iseseisvat tööd)
  • Aeg 04.02.21 - 08.04.21 T, N 09.00-12.15
Kursuse kirjeldus

Android. Programmeerimine. Visual Studio Code. CMD/Bash. Git. JavaScript. Angular. Ionic.

Sihtgrupp:  Algajad mobiilirakenduste programmeerimise huvilised. JavaScripti programmeerimiskeele huvilised. Spetsialistid, kes soo vivad IT-arenduse alaseid lisateadmisi hankida.

Koolituse eesmärk:  Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi mobiilirakenduste arendamiseks Java keele näol. Koolituse lõppedes on omandatud Android rakenduse loomiseks vajalikud baasteadmised.

Õppe alustamise tingimused:  Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus. Soovituslikult varasem kokkupuude programmeerimisega (võimalik korvata suure motiveeritusega).

Kursus kestab: 120 akadeemilist tundi: seal hulgas 70 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 50 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 29.75 euro,  lisandub käibemaks; kokku 2082.50 euro, summale lisandub käibemaks (summa käibemaksuga – 2499.00 euro )

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 3  inimest

Õpiväljundid:

Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:

• teab JavaScripti keele põhiteadmisi;
• teab HTML ja CSS keelte põhiteadmisi;
• oskab kasutada Visual Studio Code ja Android Studio platvorme;
• tunneb tänapäevaseid veebiraamistikke Angular ja Ionic ja nende võimalusi;
• oskab kirjutada iseseisvalt töötava mobiilirakenduse;

 

Õppekava :

NÄITA

Koolituse alguses lepitakse kokku õppemahu jaotus erinevate osade vahel.
Soovituslik:

Javascripti algteadmised (4 ak. tundi)

muutujad, nende teisendamine
tingimuslaused
tsüklid
massiivid
funktsioonid
objektid

Javascripti kasutamine rakendustes (8 ak. tundi)

DOM manipulation
events
veebilehe ülesseadmine
scriptide kasutamine
erinevate rakenduste loomine

HTML põhiteadmised (4 ak. tundi)
tag’id
klassid
id’d
stiilid
vormid

CSS põhiteadmised (4 ak. tundi)

värvid, tekst, font
erinevad display’d
responsiveness
margin’d, padding’ud

Javascript edasijõudnutele (8 ak. tundi)

funktsioonid edasijõudnutele
massiivid edasijõudnutele
objektid edasijõudnutele
JSON
moodulid

Ionic sissejuhatus(4 ak. tundi)
sissejuhatus framework’idesse (Angular, React, Vue)
sissejuhatus Ionicusse
Components
Pages
Styles
Templates

Ionic põhiteadmised (10 ak. tundi)

Databinding
String interpolation
Property binding
Event binding
Directives
ngIf
ngStyle
ngClass
Pipes

Ionic edasijõudnutele (20 ak tundi)

Dependency injection
Services
Routing
Modules
Reactive forms
Template driven forms
LocalStorage

Teeme üheskoos suurema või mitu suuremat projekti

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, tuba 15/316/317) või Narva mnt 7-239, 2 korrus, Triumph Plaza ärikeskuse hoone. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Mihkel Vaher

    Omis OÜ

    Tallinna Ülikool, informaatikateaduskonna bakalaureus. Oskused: Java, Android Studio, Javascript, Angular. Töökogemus: backend (Java) ja frontend (Javascript+Angular) tarkvaraarendaja ettevõttes Industry62.