Back-end süsteemide arendus Java keeles (õhtune grupp)

Back-end süsteemide arendus Java keeles (õhtune grupp)
Algus: 3.08.2020
2073.60€ /28.80€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b (tuba 315/316/317) ,Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
  • Kestus 72 ak.t.
  • Aeg 03.08.- 07.10.20 E, K 17:30. Kooskõlastamise ja vajaduse korral saate päeva ja kellaaega muuta. (Võimalus distantsõpe)
Kursuse kirjeldus

Java intensiivkursus.
Programmeerimine. CMD/Bash. Git. Java. Javascript. Android. Algajatele.

Sihtgrupp:  Algajad Java programmeerimise huvilised. Java programmeerimiskeele huvilised. Spetsialistid, kes soovivad IT-arenduse alaseid lisateadmisi hankida.

Koolituse eesmärk:  Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi Java keelest. Koolituse lõppedes on omandatud Java keeles rakenduse loomiseks vajalikud baasteadmised. Lisaks on omandatud teadmised Android mobiilirakendustest, mille aluseks Java keel.

Õppe alustamise tingimused:  Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus. Soovituslikult varasem kokkupuude programmeerimisega (võimalik korvata suure motiveeritusega).

Kursus kestab: 120 akadeemilist tundi: seal hulgas 72 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 48 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 28.80 euro,  lisandub käibemaks; kokku 2073.60 euro, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 3

Õpiväljundid:

Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:

• teab Java keele põhiteadmisi;

• oskab kasutada Intellij platvormi back-end arenduse jaoks;

• on saanud piisava ülevaate Java keelest ja selle võimalustest ning on võimeline jätkama iseseisvat õpet saades läbi koolituse töökoht või alustada vabakutselise programmerijana;

• teab piisavalt Front-End (Javascript + HTML + CSS) arendusest loomaks väljundit iseseisvale jätkuõppele;

• oskab kirjutada Android Studios mobiilirakendust ja laadima mobiilirakenduse selle Google Play keskkonda ;
 

Õppekava :

NÄITA

Koolituse alguses lepitakse kokku õppemahu jaotus erinevate osade vahel.
Soovituslik:

Java baasteadmised (28 ak.t auditoorselt + 20 ak.t. iseseisvalt):
• Väljaprintimine ja sisendi andmine (Hello World)
• Muutujate tüübid ja teisendamine (Strings, Integers, Float, Booleans)
• Tingimuslaused (If Else, Switch)
• Tsüklid (For, While, Do While, Break and Continue)
• Massiivid(ArrayList, LinkedList)
• Kuupäevad (Dates)
• Stringidega töötlus (String Split Join)

Java objektorienteeritud teadmised (12 ak. t. auditoorselt + 8 ak.t. iseseisvalt):
• Encapsulation
• Inheritance
• Overriding
• Object casting
• Value and Reference Type
• Interfaces
• ToString
• Abstract Classes

Front-end baasteadmised (14 ak.t. auditoorselt + 10 ak.t. iseseisvalt):
• Javascript
• HTML
• CSS
• DOM
• AJAX

Andmebaaside baasteadmised (8 ak.t. auditoorselt + 4 ak.t. iseseisvalt):

• SQL
• Andmebaasiliidesed

Mobiilirakenduste valmistamise baasteadmised (10 ak.t. auditoorselt + 6 ak.t. iseseisvalt):
• Android Studio Overview
• Virtual Devices
• Preparing the Devices
• Buttons, text fields, SVG images,
• Layouts
• UI views

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316), Narva mnt.7D, B-korpus, IV korrus ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1, II korrus. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Mihkel Vaher

    Omis OÜ

    Tallinna Ülikool, informaatikateaduskonna bakalaureus. Oskused: Java, Android Studio, Javascript, Angular. Töökogemus: backend (Java) ja frontend (Javascript+Angular) tarkvaraarendaja ettevõttes Industry62.