Front-end arendus ja veebidisain (E, T, N, 13.00)

Front-end arendus ja veebidisain (E, T, N, 13.00)
Algus: 19.06.2023
2083.20€ /32,55€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b III korrus, tuba nr. 317 (Zenith Ärimaja),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
  • Kestus 120 ak.t. (64 on auditoorse tunnid 56 tundi iseseisvat tööd)
  • Aeg 19.06.2023 - 31.07.2023 (distantsõppe võimalus)
Kursuse kirjeldus

Sisuhaldus, HTML, CSS, jQuery, veebidisain, WordPress, veebiarendus, kodulehe tegemine

Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Koolitus toimub minigruppides (3 inimest), 2-3 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.

Sihtgrupp: Front end koolitus on veebispetsialisti baaskoolitus, mis annab põhilised veebimeistri tööks vajalikud oskused.

Koolituse eesmärk: oskused veebisaidi elluviimiseks: HTML markeerimiskeele abil veebisaidi struktuuri loomine, veebisaidi kujundamine CSS stiililehtede abil,  WordPressi veebisaidi haldus, fototöötluse ja hea veebidisaini algtõed, veebisaidi testimine ja avaldamine Internetis, infoedastusprotokollid Internetis. 

Lisaks tehakse sissejuhatus veebiprogrammeerimisse, tutvutakse JavaScripti ja selle jQuery raamistikuga ning selle kasutamise võimalustega veebisaidile interaktiivsuse lisamisel.

Õppe alustamise tingimused:  Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Kursus kestab:  120 akadeemilist tundi: seal hulgas 64 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 56 tundi iseseisvat praktilist tööd.
Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 32.55 euro,  lisandub käibemaks; kokku 2083.20 euro, summale lisandub käibemaks (summa käibemaksuga – 2499.84 euro)

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus:koolitus toimub minigruppides (3 inimest)

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab iseseisvalt valmistada staatilisi veebisaite, lisada neile JavaScripti abil käivituvaid objekte ning valmistada lihtsaid veebisaite sisuhaldussüsteemi WordPress baasil.

Õppekava :

NÄITA

• ettevalmistused veebisaidi valmistamiseks – ülevaade sisuobjektidest, veebisaidi töötamise põhimõtted, infoedastusprotokollid;
• Konsooli kasutamine arenduses koodi katsetamiseks, vigade otsimiseks ja parandamiseks HTMLi, CSSi ja Javascripti kirjutamisel;
• hüperteksti markeerimiskeel HTML, struktuur ja terminoloogia, HTML-keele abil veebisaidi struktuuri loomine, semantiline HTML, koodi optimeerimine SEO’d silmas pidades, vigade otsimine ja HTMLi valideerimine W3C standarditele vastavaks;
• CSS stiililehtede kasutamine HTML-lehtede kujundamisel / CSS baasteadmised, soovitusi ja näpunäiteid erinevate kujunduste loomiseks. Specificity;
• Sissejuhatus programmeerimisse Javascripti kasutades, jQuery raamistiku tutvustus ja veebilehele interaktiivsete elementide lisamine;
• Hea veebikujunduse tavad ja trendid, veebisaidi kasutatus ja kasutajasõbralikkus, WCAG põhimõtted;
• Fototöötluse algtõed Adobe Photoshopi või alternatiivrakenduse Photopea baasil, kihtide ja filtrite kasutus;
• vabavaralise sisuhaldussüsteemi kasutus – WordPress.
• WordPressi paigaldamine ja haldamine. Dünaamiliste veebilehtede valmistamine WordPressis, välimuse modifitseerimine, koodi lisamine rakendustele.
• veebisaidi testimine, laadimiskiiruse analüüs
• HTTP, HTTPS, veateadete tõlgendamine

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö seisneb õpilase iseseisvalt arendatud staatilise veebilehele loomises.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö seisneb õpilase iseseisvalt arendatud staatilise veebilehele loomises.

Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.

Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365  ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Kaia Konsap

    Omis OÜ

    Tartu Kõrgem Kunstikool. Graafiline disain ja fotograafia. Multimeedium (Veebispetsialist). Wordpressi sisuhaldussüsteem (arendus ja haldus) - HTML5, CSS3, jQuery, PHP, SCSS, Compass. IT-süsteemide spetsialist, tase 4.