Back-end süsteemide arendus Javas algajatele.

Back-end süsteemide arendus Javas algajatele.
Algus: 12.06.2023
2083.20€ /32.55€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b III korrus, tuba nr. 317 (Zenith Ärimaja),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Kestus 120 ak.t. (64 on auditoorse tunnid 56 tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg 12.06.2023 - 31.07.2023 (distantsõppe võimalus)
Kursuse kirjeldus

Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Päevad ja kellaajad lepitakse kokku kursusele registreerumisel.

Koolitus toimub minigruppides (3 inimest), 2-3 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.

Programmeerimine. CMD/Bash. Git. Java. Javascript. Android.

Sihtgrupp:  Algajad Java programmeerimise huvilised. Java programmeerimiskeele huvilised. Spetsialistid, kes soovivad Java IT-arenduse alaseid baasteadmisi hankida.

Koolituse jätkukursus on: Back-end süsteemide arendus Javas edasijõudnutele.

Koolituse eesmärk:  Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi Java keelest. Koolituse lõppedes on omandatud Java keeles rakenduse loomiseks vajalikud baasteadmised. Lisaks on omandatud teadmised Android mobiilirakendustest, mille aluseks Java keel.

Õppe alustamise tingimused:  Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus. Soovituslikult varasem kokkupuude programmeerimisega (võimalik korvata suure motiveeritusega).

Kursus kestab: 120 akadeemilist tundi: seal hulgas 64 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 56 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 32.55 euro,  lisandub käibemaks; kokku 2083.20 euro, summale lisandub käibemaks (summa käibemaksuga – 2499.84 euro)

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (3 inimest)

Õpiväljundid:

Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:

 • teab Java keele põhiteadmisi;
 • oskab kasutada Intellij platvormi back-end arenduse jaoks;
 • on saanud piisava ülevaate Java keelest ja selle võimalustest ning on võimeline jätkama iseseisvat õpet saades läbi koolituse töökoht või alustada vabakutselise programmerijana;
 • teab piisavalt Front-End (Javascript + HTML + CSS) arendusest loomaks väljundit iseseisvale jätkuõppele
 • oskab kirjutada Android Studios mobiilirakendust ja laadima mobiilirakenduse selle Google Play keskkonda ;

 Õppekava :

NÄITA

Koolituse alguses lepitakse kokku õppemahu jaotus erinevate osade vahel.
Soovituslik:

Java baasteadmised (20 ak.t auditoorselt + 24 ak.t. iseseisvalt):

 • Väljaprintimine ja sisendi andmine (Hello World)
 • Muutujate tüübid ja teisendamine (Strings, Integers, Float, Booleans)
 • Tingimuslaused (If Else, Switch)
 • Tsüklid (For, While, Do While, Break and Continue)
 • Massiivid(ArrayList, LinkedList)
 • Kuupäevad (Dates)
 • Stringidega töötlus (String Split Join)

Java objektorienteeritud teadmised (28 ak. t. auditoorselt + 20 ak.t. iseseisvalt):

 • Encapsulation
 • Inheritance
 • Overriding
 • Object casting
 • Value and Reference Type
 • Interfaces
 • ToString
 • Abstract Classes

Front-end baasteadmised (4 ak.t. auditoorselt + 2 ak.t. iseseisvalt):

 • Javascript
 • HTML
 • CSS
 • DOM
 • Angular

Andmebaaside baasteadmised (4 ak.t. auditoorselt + 2 ak.t. iseseisvalt):

 •  SQL
 • Andmebaasiliidesed

 Mobiilirakenduste valmistamise baasteadmised (8 ak.t. auditoorselt + 4 ak.t. iseseisvalt):

 • Android Studio Overview
 • Virtual Devices
 • Preparing the Devices
 • Buttons, text fields, SVG images,
 • Layouts
 • UI views
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, tuba 315, 316, 317) või Narva mnt 7-239, 2 korrus, Triumph Plaza ärikeskuse hoone. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365  ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale  personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Mihkel Vaher

  Omis OÜ

  Tallinna Ülikool, informaatikateaduskonna bakalaureus. Oskused: Java, Android Studio, Javascript, Angular. Töökogemus: backend (Java) ja frontend (Javascript+Angular) tarkvaraarendaja ettevõttes Industry62.