Back-end süsteemide arendus Java keeles edasijõudnutele (T, N 9.00)

Back-end süsteemide arendus Java keeles edasijõudnutele (T, N 9.00)
Algus: 4.02.2021
2082.50€ /29.75€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b (tuba 315, 316, 317),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Maht 120 ak.t. (70 on auditoorse tunnid+50 tundi iseseisvat tööd)
 • Kestus 04.02.21 - 08.04.21 T, N 09.00-12.15
Kursuse kirjeldus

Programmeerimine. Java, Spring, Hibernate, AOT, REST, Docker, Angular. Edasijõudnutele.

Sihtgrupp:  Baaskogemusega Java programmeerimise huvilised. Tööotsijad, kes on Vali-IT lõpetanud, ülikooli lõpetanud, teiste programmeerimiskeelte oskajad, kellel on soov Javat edasijõudnutele õppida.

Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi Spring veebiraamistikust, Hibernate objekt-relatsioonilise kaardistamise teegist, Aspect-Oriented programmeerimisest, Dockeriga virtualiseerimisest. Lisaks omandame põgusalt teadmisi front-endist Angulari näol, luues funktsioneeriva full-stack rakenduse.

Õppe alustamise tingimused:  Kursuse alustamiseks on vajalik varasem programmeerimise oskus. Soovituslikult Java, kuid sobivad ka teised programmeerimise keeled.

Kursus kestab: 120 akadeemilist tundi: seal hulgas 70 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 50 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 29.75 euro,  lisandub käibemaks; kokku 2082.50 euro, summale lisandub käibemaks (summa käibemaksuga – 2499.00 euro )

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 2 inimest individuaalõpe

Õpiväljundid:

Java, Spring, Hibernate, AOT, REST, Docker, Angular

Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:

 • oskab kasutada Spring veebiraamistikku rakenduste loomiseks;
 • suudab Hibernate abil tekitada andmebaasiühenduse;
 • teab Aspect-Oriented programmeerimise põhimõtteid ja oskab neid kasutada;
 • suudab luua funktsioneeriva full-stack rakenduse, kasutades front-end veebiraamistikuna Angulari ja back-end veebiraamistikuna Springi ja Hibernate’i;
 • oskab loodud rakendust ja ka muid rakendusi käima tõmmata Dockeris;

 Õppekava :

NÄITA

Koolituse alguses lepitakse kokku õppemahu jaotus erinevate osade vahel.
Soovituslik:

Java object-orienteeritud programmeerimise osa kordamine (8 ak.t auditoorselt + 6 ak.t. iseseisvalt):

 • Encapsulation
 • Inheritance
 • Overriding
 • Object casting
 • Value and Reference Type
 • Interfaces
 • ToString
 • Abstract Classes
 • Try-catch

Java object-orienteeritud programmeerimise osa edasijõudnutele (4 ak.t auditoorselt + 2 ak.t. iseseisvalt):

 • Streams
 • Threads
 • Geneerika

Miniprojekti tegemine kasutades object-orienteeriud programmeerimise oskusi (8 ak. t. auditoorselt + 6 ak.t. iseseisvalt)

 Spring veebiraamistiku kasutamine (12 ak.t. auditoorselt + 8 ak.t. iseseisvalt):

 •  Spring configurations
 • Spring annotations
 • Dependency injection
 • Beans
 • Scope and lifecycles
 • Controller-View-Model
 • Mappings

Hibernate baasteadmised (8 ak.t. auditoorselt + 4 ak.t. iseseisvalt):

 Sissejuhatus Hibernate-i

 • Andmebaasiga ühenduvus
 • Advanced Mappings

Spring edasijõudnutele (8 ak.t. auditoorselt + 4 ak.t. iseseisvalt):

 •  Advanced annotations
 • Aspect-Oriented programming
 • Lombok
 • Docker

Spring projekti tegemine kasutades Hibernate-i (8 ak. t. auditoorselt + 6 ak.t. iseseisvalt)

 Sissejuhatus Angulari (4 ak.t. auditoorselt + 2 ak.t. iseseisvalt):

 •  Components
 • Routing
 • Services
 • REST

 Full-stack projekti tegemine kasutades varasemaid oskusi ja Angulari (10 ak. t. auditoorselt + 8 ak.t. iseseisvalt)

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, tuba 315/316/317) või Narva mnt 7-239, 2 korrus, Triumph Plaza ärikeskuse hoone. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Mihkel Vaher

  Omis OÜ

  Tallinna Ülikool, informaatikateaduskonna bakalaureus. Oskused: Java, Android Studio, Javascript, Angular. Töökogemus: backend (Java) ja frontend (Javascript+Angular) tarkvaraarendaja ettevõttes Industry62.