Arvutigraafika кoolitus. Photoshop. Illustrator. Indesign (E, K, R, päevane grupp)

Arvutigraafika кoolitus. Photoshop. Illustrator. Indesign (E, K, R, päevane grupp)
Algus: 7.01.2019
1144 euro /26€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Aedvilja 1 või Narva mnt 7d, korpus B Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Kestus 44 ak.t.
 • Aeg 07.01.19 - 31.01.19 E, K, R 13.00-16.15. Kokkuleppeliselt on võimalik koolitusgraafikus päevi muuta.
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp:
– algajad asjahuvilised,
– ettevõtte töötajad, kelle töö hulka kuulub reklaammaterjalide vm infokandjate kujundamine
– ümberõppijad sooviga alustada tööd kujundajana,
– kunstnikud, kes soovivad oma töid luua või töödelda ja esitleda digitaalses vormis.

Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile kes soovivad omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arvutigraafikast kasutamiseks nii huvitegevuses kui tööalaselt.
Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamise oskus. Varasem kujundusprogrammise kasutamise kogemus ei ole nõutav.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Kursus kestab: 44 akadeemilist tundi: millest 44 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Koolituse alguses lepitakse kokku õppemahu jaotus erinevate graafikaprogrammide vahel.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 26 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 1144 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus:  Koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest).
Õpiväljundid: Koolituse läbinu tunneb õpitavate programmide töökeskkonda ja peamisi töövõtteid. Oskab iseseisvalt luua raster- ja vektorgraafilisi töid sh erinevaid graafilisi objekte, illustratsioone ja kujundusmaterjale, teha pilditöötlust ja fotomontaaži, küljendada mitmeleheküljelist teksti ning ette valmistada graafikat kasutamiseks erinevates meediumites (veeb, trükk, video).

Õpilasel on võimalik kasutada oma sisulist materjali (fotod, tekstid, logod jms).

Õppekava:

NÄITA

Koolituse alguses lepitakse kokku õppemahu jaotus erinevate graafikaprogrammide vahel.
Soovituslik:

Sissejuhatus arvutigraafikasse (4 ak.t):

 • vektor- ja rastergraafika tutvustus, mõõdud ja resolutsioon
 • Värviruum, värvimudelid, värviprofiilid
 • Erinevad failiformaadid

Photoshop (20 ak. t):

 • Tööakende ja tööriistade tutvustus;
 • dokumendi loomine ja seadistamine ning salvestamine;
 • mõõtude ja resolutsiooni määramine;
 • fotode ja pildifailide kadreerimine ja kärpimine;
 • pildiparandused, retušeerimine;
 • selekteerimine ja maskidega töötamine;
 • kihid ja kihtidega töötamine;
 • töö kujunditega
 • kihtide efektide kasutamine
 • teksti loomine kujundamine
 • kihtide korrigeerimine parenduskihtidega;
 • kihtide segustamisviisid;
 • fotomontaaž
 • töö salvestamine ja eksportimine.

Illustrator (16 ak.t):

 • Tööakende ja tööriistade tutvustus;
 • dokumendi loomine ja seadistamine ning salvestamine;
 • kujundite loomine, liigutamine ja transformeerimine;
 • sirgete ja kurvide kasutamine;
 • lahtised ja kinnised objektid;
 • töö värvidega, äärejoon ja pintslite kasutamine
 • töötamine kihtidega;
 • teksti loomine ja transformeerimine;
 • töö rastergraafikaga;
 • töö maskidega;
 • efektide kasutamine;
 • 3D graafika;
 • töö salvestamine ja eksportimine.

Indesign (4 ak.t):

 • Tööakende ja tööriistade tutvustus;
 • dokumendi loomine ja seadistamine ning salvestamine ja eksportimine;
 • töö raamide ja objektidega;
 • töö tekstiga;
 • teksti ja graafika kombineerimine;
 • “masterpage” kasutamine;
 • töö salvestamine ja eksportimine.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Aedvilja 1-1 Tallinn (II korrus). Koolitusklass vastab tervisekaitse nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi. Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest , kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul.
Õppeprotsessis kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning MS Office 2013, Office 365, MS Office 2016 ja  Adobe Creative Cloud  täispakett-aastase kasutusõigusega.
Igale osalejale antakse tasuta personaalne mälupulk 8GB, mis  sisaldab loengumaterjale ja harjutusi.
Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Õppematerjalid hinna sees. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.  Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt või kodulehelt www.omis.ee.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Ants Jaanimägi

  Omis OÜ

  Kunstialase kõrghariduse ning pikaajaliste kogemustega reklaami ja disaini alal. Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia - bakalaureusekraad graafika erialal. Klassikalised graafikatehnikad, joonistamine, maalimine, trükiste kujundamine ja graafiline disain + ...