Arvutid igapäeva- ja tööelus

Arvutid igapäeva- ja tööelus
Algus: 3.02.2020
832€ /26€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b, Tallinn, 10117 (Zenith Ärimaja, tuba 315/316) või Aedvilja 1,Tallinn ,Estonia

Kursuse omadused
  • Aeg 03.02.2020 - 28.02.202
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp:  Algajad arvutikasutajad; eakad arvutikasutajad

Koolituse eesmärk:  Koolituse eesmärgiks on võimaldada algajale arvutikasutajal omandada teadmised ja oskused, et igapäeva- ja tööelus digitehnoloogiaid tõhusalt ja eesmärgipäraselt kasutada.

Õppe alustamise tingimused:  Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Kursus kestab:   50 akadeemilist tundi: seal hulgas 32 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 18 tundi iseseisvat praktilist tööd.
Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 26.00 euro,  lisandub käibemaks; kokku 832.00 euro, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 4 inimest

Õpiväljundid: 
Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:
• teab digitehnoloogiate (riistvara ja tarkvara) liike ja kasutusotstarvet lähtuvalt tavakasutaja vajadustest;
• oskab kasutada oma igapäeva- ja tööeluks vajalikes toimingutes tekstitöötlustarkvara;
• teab tabeltöötluse ja esitlustarkvara võimalusi ja oskab nendega lihtsamaid toiminguid;
• oskab kasutada oma igapäeva- ja tööeluks vajalikeks toiminguteks interneti ja e-teenuseid.

Õppekava :

NÄITA

– Arvuti liigid;
– riistvara;
– tarkvara ja tarkvara liigid;
– nutiseadmed ja nutiseadme rakendused;
– kontoritarkvara;
 – teksti sisestamine ja muutmine wordi või google docsi abil;
 – elementide (pildid, tabelid, lingid) lisamine;
 – dokumentide salvestamine ja haldamine;
 – ülevaade tabeltöötlusest ja esitlustarkvarast ms excel ja powerpoint või google sheets ja slides abil;
– internet ja veebisirvimine;
– veebilehe elemendid;
– e-post ja sotsiaalmeedia;
– ID-kaart ja Mobiil ID;
– Eesti e-teenused kodanikule.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316), Narva mnt.7D, B-korpus, IV korrus ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1, II korrus. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Veronika Tuul

    Omis OÜ

    Veronika Tuul on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õpetamisel e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja ...