Adobe Creative Cloud ‐ Phostoshop, Indesign, Illustrator (jätkuõpe)

Adobe Creative Cloud ‐ Phostoshop, Indesign, Illustrator (jätkuõpe)
Algus: 1.03.2022
773.50€ /29.75€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b (Zenith Ärimaja, tuba 315, 316, 317),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Kestus 40 ak.t. (26 on auditoorse tunnid+14 tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg 01.03.2022 - 31.03.2022 (võimalik kooskõlastada ajakava)
Kursuse kirjeldus

Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada

Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

2 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.

Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Adobe InDesign (jätkuõpe)

Sihtgrupp: edasijõudnud asjahuvilised, algtaseme koolituse läbinud, võimalik spetsialiseerumine

Koolituse eesmärk: Koolitus sobib neile, kellel eelnevalt Adobe Creative Cloud (Phostoshop, Indesign, Illustrator) programmidega kokkupuude olemas. Võimaldab vastavalt vajadustele ning huvidele spetsialiseeruda fototöötlusele, trükiste kujundusele ja/või animeerimisele.

Õppe alustamise tingimused: Vajalik eelnev kogemus Adobe Creative Cloud (Phostoshop, Indesign, Illustrator) programmidega

Kursus kestab: 40 akadeemilist tundi: millest 26 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 14 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 29.75 euro+ lisandub käibemaks; kokku 773.50 euro, summale lisandub käibemaks.
(Maksumus käibemaksuga 928,20)

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 1-2 inimest
Õpiväljundid: Koolituse läbinu tunneb õpitavate programmide töökeskkonda ja lisaks peamistele töövõtetele ka erilahendusi. Oskab iseseisvalt luua (vastavalt spetsialiseerumisele) raster‐ ja vektorgraafilisi töid sh erinevaid graafilisi objekte, illustratsioone ja kujundusmaterjale, teha pilditöötlust ja fotomontaaži, küljendada mitmeleheküljelist teksti ning ette valmistada graafikat kasutamiseks erinevates meediumites (foto, trükk, video, animatsioonid).
Õpilasel on võimalik kasutada oma sisulist materjali (fotod, tekstid, logod jms).

Õppekava:

NÄITA

Koolituse alguses lepitakse kokku spetsialiseerumine.

Mõned võimalikud lahendused:

Animeerimisele spetsialiseerumine ‐

 • Illustrator, Photoshop ‐ töövõtted, programmide vaheline integratsioon (10 ak.t.)
 • Kompositsioon (4 ak.t.)
 • Karakterite/keskkondade loomine (4 ak.t.)
 • Trükikujundusele spetsialiseerumine ‐ (8 ak.t.)
 • Illustrator, Indesign, Photoshop ‐ töövõtted, programmide vaheline integratsioon (3 ak.t.)
 • Tüpograafia (6 ak.t.)
 • Kompositsioon (6 ak.t.)
 • Firmastiil/reklaamgraafika (7 ak.t.)
 • Trükitehnoloogiad (4 ak.t.)
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö.  Eksamitöö seisneb trükikõlbuliku faili valmistamises. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365  ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Teele Puusepp

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Haridusteaduste magister - Tallinna Ülikool - andragoogika. Bakalaeruse kraad - Eesti Kunstiakadeemia - kujunduskunst. Keskeri haridus: Tartu Kunstikool - Kunstiline kujundamine/dekoreerimine

 • Ants Jaanimägi

  Omis OÜ

  Kunstialase kõrghariduse ning pikaajaliste kogemustega reklaami ja disaini alal. Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia - bakalaureusekraad graafika erialal. Klassikalised graafikatehnikad, joonistamine, maalimine, trükiste kujundamine ja graafiline disain + ...