Adobe arvutigraafika koolitus. Photoshop. Illustrator. InDesign.

Adobe arvutigraafika koolitus. Photoshop. Illustrator. InDesign.
Algus: 19.06.2023
1419.00€ /32.25€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b III korrus, tuba nr. 317 (Zenith Ärimaja),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Kestus 64 ak.t. (44 on auditoorse tunnid 20 tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg 19.06.2023 - 28.07.2023 (võimalik kooskõlastada ajakava)
Kursuse kirjeldus

Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada

Koolitus toimub minigruppides (3 inimest), 2-3 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.

Koolitusel on võimalik osaleda ka distantsõppe vormis.

Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Adobe InDesign.

Koolituse alguses lepitakse kokku õppemahu jaotus erinevate graafikaprogrammide vahel.
Soovituslik:

 • Sissejuhatus arvutigraafikasse (4 ak.t)
 • Photoshop (20 ak. t)
 • Illustrator (16 ak.t)
 • Indesign (4 ak.t)

Sihtgrupp:
– algajad asjahuvilised,
– ettevõtte töötajad, kelle töö hulka kuulub reklaammaterjalide vm infokandjate kujundamine
– ümberõppijad sooviga alustada tööd kujundajana,
– kunstnikud, kes soovivad oma töid luua või töödelda ja esitleda digitaalses vormis.

Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile kes soovivad omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arvutigraafikast kasutamiseks nii huvitegevuses kui tööalaselt.
Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamise oskus. Varasem kujundusprogrammise kasutamise kogemus ei ole nõutav.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Kursus kestab: 64 akadeemilist tundi: millest 44 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 32.25 euro+ lisandub käibemaks; kokku 1 419.00 euro, summale lisandub käibemaks. (Maksumus käibemaksuga 1702.80)

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (3 inimest)
Õpiväljundid: Koolituse läbinu tunneb õpitavate programmide töökeskkonda ja peamisi töövõtteid. Oskab iseseisvalt luua raster- ja vektorgraafilisi töid sh erinevaid graafilisi objekte, illustratsioone ja kujundusmaterjale, teha pilditöötlust ja fotomontaaži, küljendada mitmeleheküljelist teksti ning ette valmistada graafikat kasutamiseks erinevates meediumites (veeb, trükk, video).

Õpilasel on võimalik kasutada oma sisulist materjali (fotod, tekstid, logod jms).

Õppekava:

NÄITA

Sissejuhatus arvutigraafikasse (4 ak.t):

 • vektor- ja rastergraafika tutvustus, mõõdud ja resolutsioon
 • Värviruum, värvimudelid, värviprofiilid
 • Erinevad failiformaadid

Photoshop (20 ak. t):

 • Tööakende ja tööriistade tutvustus;
 • dokumendi loomine ja seadistamine ning salvestamine;
 • mõõtude ja resolutsiooni määramine;
 • fotode ja pildifailide kadreerimine ja kärpimine;
 • pildiparandused, retušeerimine;
 • selekteerimine ja maskidega töötamine;
 • kihid ja kihtidega töötamine;
 • töö kujunditega
 • kihtide efektide kasutamine
 • teksti loomine kujundamine
 • kihtide korrigeerimine parenduskihtidega;
 • kihtide segustamisviisid;
 • fotomontaaž
 • töö salvestamine ja eksportimine.

Illustrator (16 ak.t):

 • Tööakende ja tööriistade tutvustus;
 • dokumendi loomine ja seadistamine ning salvestamine;
 • kujundite loomine, liigutamine ja transformeerimine;
 • sirgete ja kurvide kasutamine;
 • lahtised ja kinnised objektid;
 • töö värvidega, äärejoon ja pintslite kasutamine
 • töötamine kihtidega;
 • teksti loomine ja transformeerimine;
 • töö rastergraafikaga;
 • töö maskidega;
 • efektide kasutamine;
 • 3D graafika;
 • töö salvestamine ja eksportimine.

Indesign (4 ak.t):

 • Tööakende ja tööriistade tutvustus;
 • dokumendi loomine ja seadistamine ning salvestamine ja eksportimine;
 • töö raamide ja objektidega;
 • töö tekstiga;
 • teksti ja graafika kombineerimine;
 • “masterpage” kasutamine;
 • töö salvestamine ja eksportimine.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö.  Eksamitöö seisneb trükikõlbuliku faili valmistamises. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365  ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Kaia Konsap

  Omis OÜ

  Tartu Kõrgem Kunstikool. Graafiline disain ja fotograafia. Multimeedium (Veebispetsialist). Wordpressi sisuhaldussüsteem (arendus ja haldus) - HTML5, CSS3, jQuery, PHP, SCSS, Compass. IT-süsteemide spetsialist, tase 4.

 • Ants Jaanimägi

  Omis OÜ

  Kunstialase kõrghariduse ning pikaajaliste kogemustega reklaami ja disaini alal. Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia - bakalaureusekraad graafika erialal. Klassikalised graafikatehnikad, joonistamine, maalimine, trükiste kujundamine ja graafiline disain + ...