3D Modelleerimine ja printimine (Solid Edge)

3D Modelleerimine ja printimine (Solid Edge)
Algus: 26.06.2023
1300.00€ /32,50€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b III korrus, tuba nr. 317 (Zenith Ärimaja),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Kestus 60 ak.t. (40 on auditoorse tunnid 20 tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg 26.06.2023 - 28.07.2023 (võimalik kooskõlastada ajakava)
Kursuse kirjeldus

Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Koolitus toimub minigruppides (3 inimest), 2-3 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.

Kursusel kasutatavaks tarkvaraks on Solid Edge.
Sihtgrupp: kursus on mõeldud neile kes vajavad teadmisi tänapäevasest tootearendusest ja visualiseerimisest

Koolituse eesmärk: Koolitusele on oodatud huvilised, kellele pakuvad huvi kaasaegsed võimalused 3D mudelite loomisel, tootenäidiste või prototüüpide loomisel ja tulemuste realiseerimisel 3D printeri abil.  Selgitada 3D mudelite olemust ja erinevaid konstrueerimise võimalusi. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele, mis võimaldab teha iseseisvalt otsustusi CAD/CAM vahendite valikul ja kasutamisel.

Õppe alustamise tingimused: Eelteadmistena eeldatakse iseseisvat hakkama saamist operatsioonisüsteemis Windows, teadmisi failide haldamisest arvutis ja muid sarnaseid põhiteadmisi.

Kursus kestab: 6akadeemilist tundi: millest 40 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 32,50 euro + lisandub käibemaks; kokku 1300.00 euro, summale lisandub käibemaks. Maksumus käibemaksuga 1560,00 euro.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (3 inimest)
Õpiväljundid- koolituse läbinu oskab:

 • Omab ülevaadet kaasaegsetest 3D modelleerimisprogrammidest, teeb vahet vabavaralistel ja tasulistel töövahenditel
 • Tunneb erinevate mudelite tekkimise aluseid
 • Teab mis on lühendid CAD ja CAM
 • Oskab luua lihtsamaid detaile
 • Oskab detailidest komplekteerida koostu.
 • Saab hakkama lihtsamate korrektsete tehniliste jooniste loomisega valmis mudelist
 • Omab ettekujutust kuidas alustada tootearendusega
 • Saab hakkama toodete visualiseerimisega
 • Oskab loodud mudeleid valmistada ette 3D printimiseks
 • Omab ettekujutust 3D printimise võimalustest tänapäeval.

Kursusel kasutatavaks tarkvaraks on Solid Edge

Õppekava:

NÄITA

Ülevaade CAD/CAM vahenditest, SolidEdge keskkonna tutvustus
Erinevad keha loomise võimalused modelleerimismoodulis traditsioonilist tehnoloogiat kasutades
Lihtsama koostu komplekteerimine ja jooniste loomine
„Vahendite Loft“ „Sweep“ „Helical“ kasutamine“
Koostumooduli kasutamine
Lihtsamad „Vabapinnad“ ja nende kasutamine
Metall-lehe moodul
Jooniste kasutamine mudelite loomisel. AutoCAD-i jooniste importimine
Kursusel luuakse erinevatest detailidest koosnev automudel.
Luuakse detailidest joonised.
Valmistatakse loodud detailid ette printimiseks, luuakse vajalikud printfailid
Prinditakse loodud mudel, mille õpilane saab kaasa.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316, 317). Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Kalle Kivi

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerite kasutamine. 3D modelleerimisekoolitusi viinud läbi alates aastast 2000. Informaatika. ACAD; Solid Edge. Erinevate tasemete MS Office koolitusi läbi viinud alates...