Arvutigraafika кoolitus. Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Adobe Indesign

Arvutigraafika кoolitus. Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Adobe Indesign
Начало: 4.06.2018
1352 euro /26€/1 ak.t. +20%
Место проведения

Aedvilja 1 või Narva mnt 7d, korpus B Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
Описание курса

Sihtgrupp: Koolitus on neile kes soovivad omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arvutigraafikast. . Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamise oskus.

Koolituse eesmärk: Arvutigraafika on visuaalne looming, mis on loodud arvuti ning spetsiaalse tarkvara abil pildifaile manipuleerides ja esitades ning leiab rakendust pea igas valdkonnas, olgu see infotehnoloogiaga seotud või mitte, nii huvitegevuses kui tööalaselt.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Kursus kestab: 52 akadeemilist tundi: millest 52 on auditoorse ja praktilise töö tunnid.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 26 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 1352 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: vene

Õppegrupi suurus:  Koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest).
Õpiväljundid: Õpilased oskavad kasutada erinevaid arvutigraafika programme ja graafikafailide vorminguid, teha pilditöötlust, luua raster- ja vektorgraafilisi töid. Oskavad luua ja ette valmistada graafikat kasutamiseks erinevates meediumites (trükimeedia, video).

Õppekava eesti keel: Arvutigraafika koolitus. Adobe Photoshop. Adobe Illustrator., Adobe Indesign

NÄITA
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Toimumise koht:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kasutatavad meetodid:
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:
Lektorid
  • Irina Fomitševa

    Omis OÜ

    Veebiprogrammeerimine-PHP/JavaScript/Ajax. MS Access/MySql/PostreeSql. Arvutigraafika- Adobe Photoshop, MovieMaker, Gimp. MS Office 2016. Apache OpenOffice. Arenduse moodul-EUCIP.

  • Dmitri Fedotov

    Omis OÜ

    Interneti ja polügraafia disainer. Veebidisain. Multimeedia ja polügraafia. Arvutigraafika.