Raamatupidamine programmil Books 8. MS Excel raamatupidajale (vene)

Raamatupidamine programmil Books 8. MS Excel raamatupidajale (vene)
Algus: 4.06.2018
1200 euro / 20€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Aedvilja 1 või Narva mnt 7d, korpus B Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Aeg 04.06.-12.07.18 2 korda nädalas
Kursuse kirjeldus

 

Sihtgrupp: Raamatupidamise teoreetilised algteadmised omandanud inimesed. Kursus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega; kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega. Sihtgrupiks on väikeettevõtete raamatupidajad või väikeettevõtjad, kes soovivad oma raamatupidamist ise korraldada ning kes ei oma raamatupidamisprogrammi.

Koolituse eesmärk: on tutvustada raamatupidamise tarkvara hankimist ja juurutamist, tutvustada majandustehingute registreerimist raamatupidamisprogrammis. Õpetada infotöötluse, kogumise ja salvestuse kaasaegsete meetodite praktilist kasutamist. Omandada algteadmisi bilansi ja kasumiaruande koostamise põhimõtetest ja raamatupidamises kasutatavatest mõistetest. Omama ülevaadet raamatupidamisest arvutil Standard books ja MS Excel 2016. Lahendada praktilisi raamatupidamise kompleksülesandeid arvutil. Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.

 

Õppe alustamise tingimused: Windowsi ja Interneti baasteadmised. Alustamiseks soovitav erialane kutseharidus keskhariduse baasil, ja/või eelnev töökogemus raamatupidajana ja/või läbitud raamatupidamise täienduskoolitus.

Kursus kestab: 60 akadeemilist tundi millest 60 on auditoorse ja praktilise töö tunnid.
Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 20EUR+ lisandub käibemaks; kokku 1200 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: vene 

Õppegrupi suurus: kuni 3 inimest

Õpiväljundid:

 • seadistada programmiga Standard Books 8
 • kasutada programmi erinevate majandustehingute kirjendamiseks (ostud-müügid; pank-kassa, palgaarvestus, aruandlus maksuametile
 • Majandusaasta aruannete liigid. Aruannete esitamine äriregistrile elektrooniliselt.
 • koostada aruandeid programmiga;
 • mitmel töölehel paiknevate tabelite loomise printsiipe
 • mittetriviaalsete funktsioonide kasutamist
 • kasutada funktsioone funktsiooni parameetrina
 • dünaamilisi nimelisi piirkondi ja massiivvalemeid
 • andmeid illustreerida mittestandardsete diagrammide abil
 • suurtest andmebaasidest koostada erinevaid aruandeid (risttabelid, vahekokkuvõtted, filtrid)

Õppekava:

NÄITA
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Toimumise koht:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kasutatavad meetodid:
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:
Lektorid
 • Maie Leidmaa

  Omis OÜ

  Audentese Ülikool -bakalaureusekraad, eriala ärijuhtimine, Lisaeriala -rahvusvaheline finantsjuhtimine. TTÜ Tallinna Kolledž – eriala raamatupidamine. Kogemus pearaamatupidajana 20 aastat,

 • Ljudmilla Sääsk

  Omis OÜ

  Alates 1992 aastast Omis OÜ juhataja ning samal ajal arvutiõppe algajatele ja edasijõudnutele ja raamatupidamise kursuste (programmide Hansa Standard, Merit Aktiva, Merit Palk baasil) lektor