Professionaalne arvutikasutaja MS Office 2016 baasil

Professionaalne arvutikasutaja MS Office 2016 baasil
Algus: 24.10.2018
1500 euro /25€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Aedvilja 1 või Narva mnt 7d, korpus B Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes kes soovivad osata professionaalselt kasutada programme MS Office

 • kes soovivad Wordi võimalusi oskuslikult kasutades luua korrektselt vormistatud juhendeid, lepinguid, aruandeid jms dokumente
 • kellel on vähene tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kellel on vaja hakata tegema tööd tabelarvutusprogrammiga. Kõikidele Exceli kasutajatele, kes kasutavad igapäevaselt Excelit erinevate tabelitega töötamiseks, analüüsivad andmeid ja teevad nendest kokkuvõtteid, kes kasutavad erinevaid valemeid ja funktsioone, koostavad graafikuid ning Pivot-tabeleid
 • Kursus kõigile, kes soovivad kasutada Outlooki, et oma teabe haldamise, suhtlemise ja töö korraldamise viise paremaks muuta. MS Outlooki kasutajad, kes tunnevad, et e-kirjade töötlemine, ajahaldus, tööülesannete planeerimine, kontaktide haldus või infohaldus võtavad palju aega.
 • Arvutikoolitus kõigile, kelle edukus sõltub esitlusettekande kvaliteedist, info edastamise loogilisusest ja esitamise efektsuses.

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest. Tutvustada dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist. Tutvustada tekstitöötluse töövõtteid, mis muudavad tekstide koostamise efektiivsemaks ja aitavad seeläbi töö mahtu vähendada ja aega kokku hoida.

Paljud kasutavad Excel programmi iga kord kui on vajadus koostada tabeleid, kuid paljud kasutajad ei tea ega ei kujuta ette kui palju erinevaid võimalusi tegelikult pakub Excel programm. Koolituse käigus õpime professionaalselt töötama tabelite, valemite, diagrammide ja paljude muude võimalustega mida tabelarvutus programm pakub. Outlook pakub meilide, ajakavade, tööülesannete, märkmete ja kontaktide haldamiseks ja korraldamiseks integreeritud lahendust. Koolitusel õpite Te  kasutama PowerPoint programmi. PowePoint abil on võimalik kiiresti ja lihtsalt luua efektseid presentatsioone. Te õpite kasutama erinevaid võimalusi mida pakuvad animatsiooni- ja demonstratsiooni programmid.

Õppe alustamise tingimused: Windowsi ja Interneti baasteadmised.

Kursus kestab: koolituse kogumaht 60 tundi, millest 60 on auditoorse ja praktilise töö tunnid.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 25 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 1500 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: kuni 3 inimest

Õpiväljundid– koolituse läbinu oskab:

Õpiväljundid Microsoft WORD:

 • Koostada ja vormistada programmis kõigi reeglite kohaselt tekstidokumente mis sisaldab tabeleid, joonistusi ja teisi graafilisi objekte.
 • Kiiresti ja professionaalselt vormistada erineva raskusastmega Word dokumente
 • Looma diagramme visuaalseks esitamiseks
 • Lisama Word dokumenti Exeli tabeleid ja diagramme
 • Muuta dokumente efektseks erinevate stiilide abil, koguda erinevate dokumentide andmeid
 • Mitme dokumendi võrdlemine ja ühendamine
 • Säilitada dokumenti erinevates formaatides
 • Kaitsma dokumente

 

Õpiväljundid Microsoft EXCEL:

 • Arvutada mitme tabeli ja erinevate lehtede vahel
 • Kasutada erinevaid funktsioone ja kombineerida neid omavahel
 • Koostada erinevatele tabeleid
 • Luua diagramme
 • Filtreerida ja sorteerida andmeid
 • Salvestada ja kaitsta dokumente, printida
 • Efektiivselt kasutada Excel programmi instrumente, analüüsida ja andmeid töödelda

Õpiväljundid MS PowerPoint

 • kiiresti ja efektiivselt luua presentatsioone/esitlusi, kaustades standardpõhju
 • kujundada slaide: lisada tekste ja joonistusi, tabeleid, skeeme, diagramme
 • korrektselt lisada effektseid animatsioone
 • professionaalselt ette valmistada erinevaid esitlusmaterjale
 • oskad luua, salvestada, sulgeda esitlust, kasutada malle, dekoratiivseid elemente;
 • paigutada slaidile informatsiooni vastavalt reeglitele
 • luua efektseid graafikuid, diagramme, skeeme

Õppekava: Professionaalne arvutikasutaja MS Office baasil eesti

NÄITA
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Aedvilja 1-1 Tallinn (II korrus). Koolitusklass vastab tervisekaitse nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi. Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest , kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul.
Õppeprotsessis kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning MS Office 2013, Office 365, MS Office 2016 ja  Adobe Creative Cloud  täispakett-aastase kasutusõigusega.
Igale osalejale antakse tasuta personaalne mälupulk 8GB, mis  sisaldab loengumaterjale ja harjutusi.
Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Õppematerjalid hinna sees. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.  Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt või kodulehelt www.omis.ee.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
 • Dina Aller

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Eesti Kunstiakadeemia. Arvutigraafik, disainer.

 • Stig Granlund

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Lõpetamas TTÜ ärirahanduse bakalaureuse õpet. Töökogemus masterdata analüütikuna, raamatupidamismeeskonna ärikontrollerina, Euroopa regiooni hanke ja ärianalüütikuna.