Arvutikoolitus MS Office 2016 baasil (vene)

Arvutikoolitus MS Office 2016 baasil (vene)
Algus: 15.05.2018
1200 euro /20€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Aedvilja 1 või Narva mnt 7d, korpus B Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Kestus 60 ak.t.
 • Aeg 15.05.18 - 28.06.18 2 korda nädalas
 • Hind 1140 euro + 20% km
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp:  Kursus on mõeldud neile kes kes soovivad osata professionaalselt kasutada programme MS Office 2016, Windows 10, Internet ja e-post.

Koolituse eesmärk:   Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised. Koolitus on mõeldud anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest. Tutvustada dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist. Tutvustada digiallkirja kasutamist. Peale kursuse lõppu viiakse läbi atesteerimine, mis toimub viimasel õppepäeval testi vormis või koolituse käigus tehtud praktilise töö hinnete alusel.

Õppe alustamise tingimused: 

Eelteadmisi ei nõuta/ eelteadmised ei ole vajalikud. Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised.

Kursus kestab:  80 akadeemilist tundi, millest 60 on auditoorse ja praktilise töö tunnid
Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 20 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 1200 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: : vene

Õppegrupi suurus: 2-3 inimest

Õpiväljundid: – koolituse läbinu oskab:

 • Kasutada ja orienteeruda programmis Windows
  • Vabalt orienteeruda uues operatsioonisüsteemis.
  • Hoida kokku aega ja oskuslikult kasutada otsingusüsteeme
  • Kaitsta oma arvutit viiruste eest
  • andmete organiseerimine
  • kaustade ja failide loomine, ümbernimetamine, teisaldamine, kustutamine
  • failide otsimine ja pakkimine
  • info otsimine internetist

  tekstitöötlus:

  • dokumendi loomine, avamine, muutmine, salvestamine
  • lehekülje seaded (suurus, orientatsioon, vabad veerised, päised, jalused, leheküljenumbrid)
  • teksti sisestamine (põhimõtted, õigekiri, sümbolid)
  • teksti redigeerimine (märgistamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine)
  • märkide ja lõikude (teksti) vormindamine (font, stiil, reavahe, joondus, tabulaatorid)
  • loetelud, tabelid, veerud, stiilid, graafika lisamine
  • kirjakooste

  tabelitöötlus:

  • tabeli loomine, avamine, muutmine salvestamine
  • töölehed (märkimine, lisamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine, ümbernimetamine)
  • lahtrid, read, veerud (sisu redigeerimine, lisamine, kustutamine, märgistamine)
  • väärtuste ja valemite sisestamine (kopeerimine, seeriad, erinevad andmevormingud
  • lahtrite kujundamine (lahtri kõrgus-laius, kirjastiil, värv, äärejooned, joondamine
  • lihtsamad valemid ja funktsioonid (aritmeetilised tehted, suhteline ja absoluutne aadress)
  • andmetabelid (sorteerimine, filtreerimine)
  • diagrammid
  • lehekülje seaded (veerised, päised-jalused, orientatsioon) ja printimine
  NÄITA

Õppekava:  

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Toimumise koht:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kasutatavad meetodid:
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:
Lektorid
 • Irina Fomitševa

  Omis OÜ

  Veebiprogrammeerimine-PHP/JavaScript/Ajax. MS Access/MySql/PostreeSql. Arvutigraafika- Adobe Photoshop, MovieMaker, Gimp. MS Office 2016. Apache OpenOffice. Arenduse moodul-EUCIP.

 • Ljudmilla Sääsk

  Omis OÜ

  Alates 1992 aastast Omis OÜ juhataja ning samal ajal arvutiõppe algajatele ja edasijõudnutele ja raamatupidamise kursuste (programmide Hansa Standard, Merit Aktiva, Merit Palk baasil) lektor

 • Dmitri Fedotov

  Omis OÜ

  Interneti ja polügraafia disainer. Veebidisain. Multimeedia ja polügraafia. Arvutigraafika.