Arvutikoolitus MS Office 2016 baasil

Arvutikoolitus MS Office 2016 baasil
Algus: 12.03.2018
1000 Eur /25€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Aedvilja 1 või Narva mnt 7d, korpus B Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp:  Kursus on mõeldud neile kes kes soovivad osata professionaalselt kasutada programme MS Office 2016, Windows 10, Internet ja e-post.

Koolituse eesmärk:   Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised. Koolitus on mõeldud anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest. Tutvustada dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist. Tutvustada digiallkirja kasutamist. Peale kursuse lõppu viiakse läbi atesteerimine, mis toimub viimasel õppepäeval testi vormis või koolituse käigus tehtud praktilise töö hinnete alusel.

Õppe alustamise tingimused: 

Eelteadmisi ei nõuta/ eelteadmised ei ole vajalikud. Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised.

Kursus kestab:   40 akadeemilist tundi: seal hulgas 40 tundi auditoorset, 10 tundi praktilist tööd.
Koolituse käigus jagatakse ülesandeid iseseisvaks täitmiseks kodus. Küsimusi, mis tekivad koduülesannete lahendamise käigus, vaadeldakse loengutevälisel ajal.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 25 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 1000 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: : eesti

Õppegrupi suurus: Koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest).

Õpiväljundid: – koolituse läbinu oskab:

 • Kasutada ja orienteeruda programmis Windows
  • Vabalt orienteeruda uues operatsioonisüsteemis.
  • Hoida kokku aega ja oskuslikult kasutada otsingusüsteeme
  • Kaitsta oma arvutit viiruste eest
  • andmete organiseerimine
  • kaustade ja failide loomine, ümbernimetamine, teisaldamine, kustutamine
  • failide otsimine ja pakkimine
  • info otsimine internetist

  tekstitöötlus:

  • dokumendi loomine, avamine, muutmine, salvestamine
  • lehekülje seaded (suurus, orientatsioon, vabad veerised, päised, jalused, leheküljenumbrid)
  • teksti sisestamine (põhimõtted, õigekiri, sümbolid)
  • teksti redigeerimine (märgistamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine)
  • märkide ja lõikude (teksti) vormindamine (font, stiil, reavahe, joondus, tabulaatorid)
  • loetelud, tabelid, veerud, stiilid, graafika lisamine
  • kirjakooste

  tabelitöötlus:

  • tabeli loomine, avamine, muutmine salvestamine
  • töölehed (märkimine, lisamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine, ümbernimetamine)
  • lahtrid, read, veerud (sisu redigeerimine, lisamine, kustutamine, märgistamine)
  • väärtuste ja valemite sisestamine (kopeerimine, seeriad, erinevad andmevormingud
  • lahtrite kujundamine (lahtri kõrgus-laius, kirjastiil, värv, äärejooned, joondamine
  • lihtsamad valemid ja funktsioonid (aritmeetilised tehted, suhteline ja absoluutne aadress)
  • andmetabelid (sorteerimine, filtreerimine)
  • diagrammid
  • lehekülje seaded (veerised, päised-jalused, orientatsioon) ja printimine

  Õppekava :

  NÄITA
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Toimumise koht:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kasutatavad meetodid:
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:
Lektorid
 • Veronika Tuul

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Tallinna Ülikool (Eesti) - magistrikraad - eriala: Haridustehnoloogia, magistrikraad - eriala: Andragoogika. Koolitus- ja arendusjuht Arvutiõppe algajatele ja edasijõudnutele lektor. Haridustehnoloog.

 • Maie Leidmaa

  Omis OÜ

  Audentese Ülikool -bakalaureusekraad, eriala ärijuhtimine, Lisaeriala -rahvusvaheline finantsjuhtimine. TTÜ Tallinna Kolledž – eriala raamatupidamine. Kogemus pearaamatupidajana 20 aastat,

 • Stig Granlund

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Lõpetamas TTÜ ärirahanduse bakalaureuse õpet. Töökogemus masterdata analüütikuna, raamatupidamismeeskonna ärikontrollerina, Euroopa regiooni hanke ja ärianalüütikuna.