Adobe Creative Cloud ‐ Phostoshop, Illustrator, Indesign edasijõudnutele

Adobe Creative Cloud ‐ Phostoshop, Illustrator, Indesign edasijõudnutele
Algus: 20.11.2018
644 euro /25.76€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Aedvilja 1 või Narva mnt 7d, korpus B Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
  • Aeg 20.11.18-12.12.18 1-2 korda nädalas
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp:
edasijõudnud asjahuvilised, algtaseme koolituse läbinud, võimalik spetsialiseerumine

Koolituse eesmärk: koolitus sobib neile, kellel eelnevalt Adobe Creative Cloud (Phostoshop, Illustrator, Indesign) programmidega kokkupuude olemas. Võimaldab vastavalt vajadustele ning huvidele spetsialiseeruda fototöötlusele, trükiste kujundusele ja pildimaterjali ettevalmistusele veebimeedia tarbeks.

Õppe alustamise tingimused: Vajalik eelnev kogemus Adobe Creative Cloud (Phostoshop, Illustrator, Indesign) programmidega.

Kursus kestab: 30 akadeemilist tundi: millest 25 on auditoorse ja praktilise töö tunnid.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 25.76 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 644 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti keel

Õppegrupi suurus:  2 inimest

Õpiväljundid: Koolituse läbinu tunneb õpitavate programmide töökeskkonda ja lisaks peamistele töövõtetele ka erilahendusi. Oskab iseseisvalt luua (vastavalt spetsialiseerumisele) raster‐ ja vektorgraafilisi töid sh erinevaid graafilisi objekte, illustratsioone ja kujundusmaterjale, teha pilditöötlust ja fotomontaaži, küljendada mitmeleheküljelist teksti ning ette valmistada graafikat kasutamiseks erinevates meediumites (foto, trükk, video, animatsioonid).
Õpilasel on võimalik kasutada oma sisulist materjali (fotod, tekstid, logod jms).

Õppekava:

NÄITA

Koolituse alguses lepitakse kokku spetsialiseerumine.

Mõned võimalikud lahendused:

Digitaalmeediale spetsialiseerumine.
Photoshop, Illustrator, Indesign ‐ töövõtted, programmide vaheline integratsioon. Tüpograafia, kompositsioon, layout. Kinemagraafia, Animatsioonimaterjalide ettevalmistus. Fototöötlus. Variatsioonide loomine eri meediatele.
Trükimeediale spetsialiseerumine
Indesign, Illustrator, Photoshop ‐ töövõtted, programmide vaheline integratsioon. Tüpograafia, kompositsioon, layout. Digitaalne illustratsioon/maal, Fototöötlus. Firmastiil/reklaamgraafika. Trükitehnoloogiad

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Aedvilja 1-1 Tallinn (II korrus). Koolitusklass vastab tervisekaitse nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi. Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest , kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul.
Õppeprotsessis kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning MS Office 2013, Office 365, MS Office 2016 ja  Adobe Creative Cloud  täispakett-aastase kasutusõigusega.
Igale osalejale antakse tasuta personaalne mälupulk 8GB, mis  sisaldab loengumaterjale ja harjutusi.
Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Õppematerjalid hinna sees. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.  Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt või kodulehelt www.omis.ee.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Ants Jaanimägi

    Omis OÜ

    Kunstialase kõrghariduse ning pikaajaliste kogemustega reklaami ja disaini alal. Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia - bakalaureusekraad graafika erialal. Klassikalised graafikatehnikad, joonistamine, maalimine, trükiste kujundamine ja graafiline disain + ...