Arvutikasutaja baaskoolitus (õpe minigruppides)

Arvutikasutaja baaskoolitus (õpe minigruppides)
Algus: 1.06.2018
1000 euro / 25€ /1 ak.t. +20%
Asukoht

Aedvilja 1 või Narva mnt 7d, korpus B Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
 • Kestus 40 ak.t.
 • Aeg 01.06.-19.06.18 3-4 korda nädalas
 • Keel eesti
 • Hind 1000 euro +20% km
Kursuse kirjeldus

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes kes soovivad osata kasutada programme MS Office

Koolituse eesmärk:   Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised. Koolitus on mõeldud anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest. Tutvustada dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist. Tutvustada digiallkirja kasutamist. Peale kursuse lõppu viiakse läbi atesteerimine, mis toimub viimasel õppepäeval testi vormis või koolituse käigus tehtud praktilise töö hinnete alusel.

Õppe alustamise tingimused:

Eelteadmisi ei nõuta/ eelteadmised ei ole vajalikud. Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised.

Kursus kestab: 40 akadeemilist tundi, millest 40 on auditoorse ja praktilise töö tunnid
Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 25 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 800 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 2-3 inimest

Õpiväljundid: – koolituse läbinu oskab:

Kasutada ja orienteeruda programmis Windows
Vabalt orienteeruda uues operatsioonisüsteemis.
Hoida kokku aega ja oskuslikult kasutada otsingusüsteeme
Kaitsta oma arvutit viiruste eest
andmete organiseerimine
kaustade ja failide loomine, ümbernimetamine, teisaldamine, kustutamine
failide otsimine ja pakkimine
info otsimine internetist
tekstitöötlus:

dokumendi loomine, avamine, muutmine, salvestamine
lehekülje seaded (suurus, orientatsioon, vabad veerised, päised, jalused, leheküljenumbrid)
teksti sisestamine (põhimõtted, õigekiri, sümbolid)
teksti redigeerimine (märgistamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine)
märkide ja lõikude (teksti) vormindamine (font, stiil, reavahe, joondus, tabulaatorid)
loetelud, tabelid, veerud, stiilid, graafika lisamine
kirjakooste
tabelitöötlus:

tabeli loomine, avamine, muutmine salvestamine
töölehed (märkimine, lisamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine, ümbernimetamine)
lahtrid, read, veerud (sisu redigeerimine, lisamine, kustutamine, märgistamine)
väärtuste ja valemite sisestamine (kopeerimine, seeriad, erinevad andmevormingud
lahtrite kujundamine (lahtri kõrgus-laius, kirjastiil, värv, äärejooned, joondamine
lihtsamad valemid ja funktsioonid (aritmeetilised tehted, suhteline ja absoluutne aadress)
andmetabelid (sorteerimine, filtreerimine)
diagrammid
lehekülje seaded (veerised, päised-jalused, orientatsioon) ja printimine

NÄITA
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Toimumise koht:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kasutatavad meetodid:
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:
Lektorid
 • Veronika Tuul

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Tallinna Ülikool (Eesti) - magistrikraad - eriala: Haridustehnoloogia, magistrikraad - eriala: Andragoogika. Koolitus- ja arendusjuht Arvutiõppe algajatele ja edasijõudnutele lektor. Haridustehnoloog.

 • Stig Granlund

  Omis OÜ

  Kõrgharidus. Lõpetamas TTÜ ärirahanduse bakalaureuse õpet. Töökogemus masterdata analüütikuna, raamatupidamismeeskonna ärikontrollerina, Euroopa regiooni hanke ja ärianalüütikuna.